تصاویر آلودگی های بصری در سطح شهر

1 مهر 1393 ساعت 9:14


خط نیوز ; نخستین کسانی که در زیباسازی محیط شهری و یا آلوده ساختن منظره ها نقش دارند، شهروندان هستند. اگر مردم در هر قشر و گروهی رعایت نکنند، انجام وظیفه سازمان های مرتبط با این امر سود چندانی نخواهد داشت.


کد مطلب: 29399

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vglaoenu.49noo4hkk6514.,.html

خط نيوز
  http://khatnews.com