توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 65802
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۸
«عزت ملی»
سید عزت الله می‌آید
تدبیر و حکم و تنویر سید عزت الله ضرغامی در رسانه ملی اثرگذارترین اثرها و ژانرها آفرید.
سید عزت الله می‌آید
خط نیوز ـ سید عزت ‌الله ضرغامی از نیروهایی است که از بطن خاکی شهر برخواسته و به هیچ طیفی در قدرت وابسته نیست و در هیچ باندی از ثروت قرار ندارد. مردی از قبیله شرف و از رسته‌ای شریف در حول روزگار به خدمت خالصانه، صادقانه به پا خاست و کاسبکاری نکرد و ویترینی برای فروش نداشت.

تدبیر و حکم و تنویر وی در رسانه ملی اثرگذارترین اثرها و ژانرها را آفرید. در دل سیاه پلشتی‌ها تقابل با کیدهای مکارانه رسانه‌ای در مقابله با دشمن، رسانه را به تدبیر آراست. ایشان در دولت‌های گوناگون با سلائق متفاوت استقلال را غرس نمود و بها داد و رسانه‌ای مستقل و مدبر را هوشمندانه طراحی کرد.

در بحر بحران‌ها از تهدیدها، فرصت ساخت. در دولت شناسی، مردم شناسی و وقت شناسی شهره احسنت بود، بند بند، رگ و پی و عضلات، دولت‌ها را در بودجه و عمران و امید را در دل پراکندن با عمل به خوبی آزموده و در دولت شناسی «پیر دولت‌هاست». در دول ماضی منشأ تاثیر و اثر بود، اهل سانسور و حذف فیزیکی نبود، صادقانه می‌گفت و عمل می‌کرد، مصداق صدق در عمل بود، پس وی اولین رسانه شناسی است که دولت‌ها و دولتمردان و وزیران را در مکیال و خواستگاه و خاستگاه به محک تقدیر و تجربه آزموده است.

لذا از شناخت نیرو، در شناسایی معضلات در همسویی با مردم، و همگرایی برای برون رفت از (اقتصاد عصیان گر) در مهار، مهارت خاصی از خود بروز داده است در سطح کمی هم یقیناً اندیشمند است. خیلی از کمیت های رسانه ملی را در ابتدا به کیفیت و سپس به ارتقا رسانده،
تدبیر و حکم و تنویر وی در رسانه ملی اثرگذارترین اثرها و ژانرها را آفرید.
سرعت و دقت در روش و منش صادق و صریح در نبرد با مشکلات و عالم و عامل به روش و منش احسن است.
رشد او فواره ای نبوده است. پله پله از صفر تا ریاست رسانه و مورد وثوق اهل انقلاب است اصولاً سیاستمدار به معنی متداول نبوده (سیاستمداری انقلابی است) از اوان کار (اهل کوی صداقت و شجاعت بوده) (ابزاری) نمی اندیشد ولی به ابزار کار و مهمات آن تجربه ی همراه با خلوص دارد.

یارگیری او در حوزه های مختلف به باند و هزار فامیل تعلق ذاتی ندارد در رسانه هم چنین بود هیچ گاه خوبان رسانه در صف (بستگان و وابستگان) او نبود. به جزء جزء رسانه در اجرا تسلط داشت اما خود را وقف جزئیات نمی کرد، مدیری مدبر بود در ژست های رسانه در مقابل دشمن فقط( اهل رجز) نبود اهل برخورد با تقابل با دشمن بود تقابلی هوشمندانه و درک و حقیقت باور.

لذا به مانند رئیس فعلی محترم قوه قضائیه که پلکانی راه خدمت را پیموده است، پله پله آمده است و تمرین و تکرار از ایشان نیرویی روشن بین و بصیر ساخته است در بعد سیاسی هم اصول و هم اصلاح را می شناسد و هم شناسنامه سیاسی هر گروه را (از بذر تا محصول) به خوبی می شناسد ولی متعلق نیست تعلق اولی او به مردم است. در مردمداری، خویشتنداری اسوه بوده است نگارنده یاد نیکی کند و این دفتر را ببندد در سفر حضرت آقا(مقام معظم رهبری) به کردستان همراه نگارنده ساعت ها بدون حفاظ و محافظ و خدم و حشم شهر را دور زدیم بر موتوری سوار شدیم تا بالاترین نقطه آبیدر رفتیم و ظهر ناهار همه با هم با کارگر و نیروهای رسانه و نظامی و انتظامی بر یک سفره (آبگوشت ساده ای) ناهاری شد(بدون دبدبه و کبکبه) این را از سادگی گفتم نه این که شامی و ناهاری 500 میلیون تومان هزینه ببرد ...

و بگذریم سید عزت با اهتمام مردم می تواند خادمی صدیق، صادق، توانا، و گره گشا، در سایه انقلاب اسلامی باشد و عزت ملی را هم احیا کند. ان‌شاءالله
Share/Save/Bookmark