پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 25 ارديبهشت 1403 ساعت 12:27 http://khatnews.com/vdca0wn0.49n6i15kk4.html -------------------------------------------------- افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: عنوان : مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه موفق به کسب رتبه پنج کشور ی درحوزه پژوهش های بالینی گردید -------------------------------------------------- متن : دکتر محمدی رئیس دانشگاه: 🔹در راستای برنامه جامع توسعه متوازن مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) وتوسعه فضای فیزیکی و امکانات متناسب با فرآیند پژوهش های بالینی وایجاد ساختارهای اساسی پژوهشی به منظور ارتقا کمی و کیفی تحقیقات بالینی مرکز، واحد توسعه و تحقیقات بالینی این مرکز در ارزشیابی عملکرد واحدهای تابعه وزارت بهداشت درسال ۱۴۰۲ که دردو محور اساسی ظرفیت سازی و دست‌آوردها صورت گرفت، پس از آنالیز داده ها، موفق به اخذ رتبه پنجم دربین بیمارستان‌های دانشگاهی تیپ یک کشور شد. 🔹استقرار معاونت پژوهشی و توسعه فضای فیزیکی و امکانات متناسب فرآیند پژوهش های بالینی و ایجاد واستقرار کمیته تحقیقات دانشجویی بالینی زیر نظر معاونت پژوهشی مرکز بمنظور ارتقای کمی وکیفی تحقیقات بالینی مرکز وآموزش دانشجویان از مهمترین اقدامات صورت گرفته درحوزه پژوهش درسال گذشته، در این مرکز می باشد.