پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 14 ارديبهشت 1392 ساعت 6:41 http://khatnews.com/vdcay6n6.49neu15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : حضرت آیت الله! ما با اسرائیل سر جنگ "داریم"... + پوستر -------------------------------------------------- «ما» با اسرائیل سر جنگ "داریم".ما با گروهی انسان که انسانیت را لگدمال کرده و با خویی حیوانی سال هاست که خون مردمان بیگناهی را در شیشه کرده ، مشکل داریم.ما با انسان هایی از جنس قتل و غارت دشمنی داریم. ما با نژادپرستانی که غیر خود را حیوان میپندارند و با همین طرز دید تجاوز به حقوق آنها را مباح می شمارند ، سر جنگ داریم. متن : حضرت آیت الله ! رفسنجانی (به قول خودشان و دوستان شان ، "هاشمی") چند روز پیش سخنانی را ایراد کردند که واکنش های بسیاری را برانگیخت.واکنش هایی که از نظر بنده بجا نبود.چرا که ایشان حرف غیر قابل هضم و عجیبی نزدند.فقط این کلام گهربار! ایشان اصلاحیه ای نیاز داشت که قصد ما در اینجا بیان همان است... ایشان فرمودند! :" «ما» با اسرائیل سر جنگ نداریم..." مفهوم سر جنگ نداشتن و دعوا نداشتن و مشکل نداشتن با اسرائیل که واضح است ، مسئله ای که هست لفظ «ما» است.دوستانی که واکنش نشان دادند و ناراحت شدند از این کلام گهربار ایشان این برداشت را داشته اند که ایشان این جمله را به نمایندگی از مردم و انقلاب و نظام گفته اند و منظور از «ما» ملت ایران است. ما که میدانیم که منظور ایشان از چنین بیاناتی چیست و چه هدفی را دنبال می کنند ، اما اگر خدای ناکرده ، جناب عالیجناب به خود این اجازه را داده اند که به نمایندگی از ملت و نظام ایران چنین موضعی بگیرند و از جانب «ما» سخن گفته اند، باید خدمتشان عرض کنیم که «ما» با اسرائیل سر جنگ "داریم".ما با گروهی انسان که انسانیت را لگدمال کرده و با خویی حیوانی سال هاست که خون مردمان بیگناهی را در شیشه کرده ، مشکل داریم.ما با انسان هایی از جنس قتل و غارت دشمنی داریم. ما با نژادپرستانی که غیر خود را حیوان میپندارند و با همین طرز دید تجاوز به حقوق آنها را مباح می شمارند ، سر جنگ داریم. سر جنگ داریم نه به این معنی که طالب جنگیم و از آن لذت می بریم.نه.در ادبیات مان کثیف ترین واژه را "جنگ" می دانیم.البته جنگی که در فرهنگ همان اسرائیلی ها تعریف میشود که عبارت است از تجاوز به حقوق انسان ها وظلم به آنها. سر جنگ داشتن ما از جنس "جهاد" است.از جنس مقاومت است.از جنس ایستادگی و پایمردی است.از جنس دفاع از حق و ابطال باطل است. و به این جنگ افتخار می کنیم. حضرت آیت الله ! ما سال هاست روزه های آخرین جمعه ی ماه رمضان مان را با شعار "مرگ بر اسرائیل" افطار می کنیم.سال هاست که به پیروی از امام مان روزی را در سال "روز قدس" میخوانیم و فریاد "القدس لنا" بر می آوریم. گفتم به پیروی از امام... همان امامی که شما زیاد از او یاد میکنید و خاطره و بعضاً خواب ،از ایشان نقل می کنید.همان امامی که از اولین کارهایش بعد از انقلاب صدور فرمان بستن سفارت اسرائیل بود.همان امامی که فرمود "اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود".همان امامی که از زیباترین ابتکارهایش نامگذاری روز جهانی قدس بود.همان امامی که فرمود "بر هر مسلمانی لازم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند" حضرت آیت الله! اینگونه مجهز کردید خود را ؟! اگر به نمایندگی از ما سخن گفته اید ، که معتقدم اینطور نبوده ، بدانید که شعار امام دیروز ما "محو اسرائیل" بود ، فریاد امام امروزمان "با خاک یکسان کردن اسرائیل" است و ماهم پشت سر این دو امام شعار "مرگ بر اسرائیل" سر میدهیم. البته شما را سیاستمدارتر از آن میدانم که چنین موضعی را از سوی ما گرفته باشید. ما را میشناسید.بعید است از شما. ما که میدانیم این کلام گهربارِ! شما ، آن هم در آستانه ی انتخابات ، با چه هدفی ایراد شده است! ما دیگر به این قبیل پالس مثبت فرستادن های شما و رفقای گرامتان به خارج از کشور عادت کرده ایم.از طرفی درکنار انتقاد های عجیب و غریب خود و بحرانی نشان دادن وضعیت کشور سعی میکنید طوری القا کنید که تمام مشکلات مردم بدلیل رابطه نداشتن با رفقای همان اسرائیل پست است و از طرفی با ژست گرفتن خاصی خود را مخالف این رویکرد و موافق برقراری رابطه نشان بدهید و با این خیال خام فکر کنید که از خود چهره ی یک "منجی" ساخته اید که با آمدنش تمام مشکلات حل خواهد شد."منجی" ای که خودش و رفقایش مسبب بسیاری از همین مشکلات اند... حضرت آیت الله! ما میدانیم مرجع این ضمیر "ما"ی شما همان خودتان ، خانواده ی محترمتان و رفقای سبز پوش تان هستید. فقط خواهشاً این مسئله را واضح تر به رفقای آن ور آبی تان بیان کنید که هم موجبات ناراحتی ما فراهم نشود و هم موجبات توهم رفقای خارجی تان...