پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 23 خرداد 1401 ساعت 14:26 http://khatnews.com/vdchxxn-.23nqwdftt2.html -------------------------------------------------- یادداشت مدیرمسئول: محمدحسین ترکمن عنوان : مُقدم بر مُقدم -------------------------------------------------- متن : به گزارش خط نیوز- امروز در کرمانشاه شاهد تعارضات سیاسی ویژه ای هستیم که در نوبه خود جای اعجاب ویژه خاصی دارد ،یعنی جناح منتقد ومخالف ،خود را موافق مدیریت استان مطرح وبذر تشکیک در عرصه فکری استان می ریزد و جناح وجریان حامیان دولت را مخالف نماینده دولت یعنی اقای امیری مقدم میداند ،البته از نفوذ برخی چهره های هواشناس وبشدت اصلاحاتی در تار وپود استان مطلعیم وان را به عرض مسئولین فعلی رسانده ایم این طیف چه انان که رسوب دولت گذشته بوده وچه آنانی که در فعالیت های اخیر رد پای آنان مشاهده میشود. نانوشته مانیفست تخریب را دنبال میکنند و اتاق فکری که این‌مجموعه مغلوط ومخلوطی از نیروهای مختلف العقاید را ساپورت سیاسی میکند،کسی جز مدافعین اوضاع قبل نیست ،جالب این است که قطاع الطریقان دولت تدفین امید ،در خیلی از این تحرکات نقش، اول را بعهده دارند ،تشکیلات های، (بی سر) هم که در این حوزه فعالیت های موثری را ایفا میکنند ، این جریانات اختلاطی ازتدفین امید تا مشارکت وبرانداز را شامل میشود و درخود جای داده ،جالب تر اینکه همه این جریانات علیه گروهی شعار میدهند که وجود خارجی آن مشکوک ومنقوص است وچه بسا اصلا وجود ندارد ، ونوعی ساخته وپرداخته اتاق جنگی است که در این اتاق هیچ عنصر ی فرماندهی خاص ندارد اما همگی در این اتاق بر اساس یک قانون نوشته نشده بر ایجاد اختلاف دامن میزنند ،وگاه دایه های دلسوز تر از مادر میشوند ،تا جاییکه برای منتقدان شناسنامه دار هم خط ونشان میکشند ، برخی صاحب نظران سیاسی بر این باورند اتاق جنگ‌واتاق فکری این مجموعه موزاییکی عمل کرده وهمه بدنبال یک جریان فکری هستند ،که بذر تشکیک وتخریب وناامیدی را در کشور دامن زده واستان ما از آنجایی که یکی از نقطه های عطف این تفکر وتفکر مقابله با دولت کنونی است با روش تفرقه بینداز وحکومت کن به میدان آمده ،امروز گرچه نقد هایی وجود دارد ،اما همه نیروهای اصول مند بر پیمان تقویت دولت ونماینده سیاسی ان متعهد بوده ومتحدانه از دولت حمایت میکنند ، اگر جمعی یا گروهی یا دسته ای از این هدف ومکیال خارج شده باشد ، نه هیچ نوع ومتاعی از اصول دارد ونه اصولگرا یی را پاس داشته بلکه ،وبدنبال وصول ومطالبه ومنازعه،ونام ونان خو برای کسب قدرت است ، این تفکر دیگر نه بدنبال مقدم است ونه دیگران ، این تفکر مقدم بر مقدم بودا ، ودارای خصو صیت و خواست هایی است که از آن دم میزنند ،لذا این طیف از حوزه طر فداران صدیق وصادق دولت آیت الله رئیسی نیستند بلکه منفعت سالاران ، دو گانه سوزی هستند که منافع خویش را بر مصالح نظام ترجیح ولذا در حوزه اصول جا نمی گیرند ، بهر طریق امروز ژست های طر فداری از استاندار استان را باید ریشه شناسی عالمانه نمود که از کدام نحله فکری وسوابق ولواحق ان را چیست وانگاه میتوان به صحت وکذب ادعاها دست یافت. انشالله یوم تبلی السرائر،پیش روی ماست