پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 8 اسفند 1402 ساعت 13:50 http://khatnews.com/vdcjmaea.uqeyyzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : *سرمایه سوزی در بخش نیروی انسانی .ویوسف فروشی سیاسی -------------------------------------------------- متن : به گزارش گروه خط نیوز؛همیشه کار نابرادرانی است که کاسه از اش داغترند .توهین به ساحت چهره های ملی استان گناهی نا بخشودنی است .خود زنی سیاسی ودیگر زنی ها ی ملموس استدکه این روزها گریبان کرمانشاه را گرفته .وداستان تلخ نخبه سوزی باز هم بعد ازاستاد فرزانه ومحجوب.ونجیب وولاییم حاج بهروز همتی وقبل تر مرحوم سید زاده .وچهره ملی را زدن همچون مرحوم ططری گناهی نا بخشودنی بود وهست .امروز شاهد جریانی هستیم که برادران عزیز وچهره های ملی ما را به قتلگاه تخریب میبرند.وقبل تر از انها یاران‌نظام چه خون دلها که نخوردند . گرچه عرصه این عزیزان .مظلوم‌واقع شده عرصه سیمر غ است وبری از نقد نیست . والبته انتقادحبیبانه وطبیبانه و وارد جای خود دارد، که منکر ان نیستیم‌، اما شخصیت شکنی وحرمت سوزی مطلب دیگری .تخریب وکوچک انگاری .توهم زده .جریانی کوچک علیه برادران عزیزمان جناب مصری ورشیدی بدون‌تردید محکوم است .وبا هیچ معیار اخلاقی وسیاسی همخونی وهمخوانی ندارد .الا اینکه تفسیر سیاسی اش باج گیری.وگردنه گیری نافرجام سیاسی است.که توفیقی برای این جماعت ندارد .و ایجاد پوشش برای پنهان نمودن عیوب کلانی است که در این جماعت مخرب اندیش وجود عینی دارد *که*با واژه های مقدس ان را پوشش رندانه میدهند .بقول لسان الغیب ....خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست .. پرده ای است بر سر صد عیب نهان میپوشم