پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 23 ارديبهشت 1397 ساعت 16:53 http://khatnews.com/vdcjxhei.uqevvzsffu.html -------------------------------------------------- سلسله موشن گرافی گفتمانی با موضوع ((نفوذ)) عنوان : نفوذ فردی و نفوذ اجتماعی -------------------------------------------------- متن : سلسله موشن گرافیهای مبتنی بر بررسی مبحث ((نفوذ )) که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است. ایشان در این خصوص می فرمایید: دشمن برای نفوذ طراحی می کند،نفوذ دو گونه است یکی نفوذ فردی و نفوذ جریانی است،نفوذ فردی یعنی عوض کردن جریان فکری فرد،اما نفوذ جریانی و اما مابقی را در فایل ویدیوئی ببینید.