*یک خاطره تلخ*از رئیس،کل استان مطالبه میکنیم .

23 اسفند 1402 ساعت 12:29


به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ روز۱ ۲ اسفند برای کاری به یکی از شعبات بازپرسی مراجعه نمودم .بهر حال قوه قضاییه را مفر گاه ومقر گاه مظلومین میدانیم ا ین نهاد ولایتی از ان‌جهت میستاییم که زیر نظر امام المسلمین است وبرای ان احترام ویژه ای قائلیم .البته قضات شریف .مومن وانقلابی وپرسنل نجیب وخدمتگزاری دارد من صرفا برای سوالی وراهنمایی رفته بودم .ولی برخورد انچنان شکننده ورفتار قیم مابانه وطلبکارانه بود که بعنوان یه رسانه ای از چنین رویه وبرخوردی با مشی طلب کارانه ومتهم پنداری واقعا متاسف شدم بعد از حدود یک ساعت صبر وتحمل استنباطم این بود که قاضی محترم مشی علی،ع ،را در برخورد حتی با متهمین را عمل میکند .گرچه چنین قضاتی شاید در قوه مکرم قضاییه اندک وناچیز باشد .اما همین معدودیت موجب خسران است .بدون شک مطالبه گری رفتار درست ومنطبق با منطق انقلابی مر بوط به همه قوا است . اگر مدیران فرا دستی به اعمال فرو دستان توجه نکنند .وپایش وپالایش در کار نباشد حتما به کج اندیشی و بیراهه روی میرسیم .این سخن در راستای مطالبه گری مطلوب در راستای رهنمودهای حضرت اقا در ارتباط با اتش به اختیار است .وبدون واهمه وتعلق وتملق امر ولی امر را با قوت پیگیری میکنیم از نیروهای قوه محترم قضاییه اگر پیگیری لازم دانستند حتما مستند موضوع تقدیم خواهیم نمود البته راه برخورد قانونی را باقوت تمام ادامه میدهیم .


کد مطلب: 70789

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcao0n0.49nwa15kk4.html

خط نيوز
  http://khatnews.com