(سربازان آتش به اختياريم)

جريان بني عباس ها در انقلاب

5 اسفند 1399 ساعت 11:36


به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ رسا مجموعه اي از نشريات و پايگاه هاي خبري است که به نام (رسانه،سفير اميد) به نام اقتصاري رسا ثبت شده و در راستاي اهداف کلان نظام در استان هاي غربي کشور فعال است رسا مجموعه اي از توانمندي هاي نظام رسانه اي را در لبيک فرمان (آتش به اختيار) مقام معظم رهبري با حفظ کليه شئونات سياسي و اخلاقي و ديني پيگيري مي کند. پيگيري پالايشگاه کرمانشاه يکي از اهداف مهم رسا در حوزه اقتصادي و مبارزه با اين مفاسد است. رسا در تمامي دوران حضور خود در عرصه رسانه ها سعي بر اين مهم داشته که با مفاسد به هر شکل مبارزه کند حجم فراخواني ابوذر به دادگاه مطبوعات در سال هاي سياه اصلاح طلبي نشانگر اين مهم است که از مطالبات مشروع مردم دفاع نموده، به ياد دارم زماني نگارنده ( رمضان پور) که اينک در بي بي سي و ايران اينترنشنال مشغول است و در دوران بورغاني و مهاجراني همه کاره مطبوعات بود. در اوج درگيري عرض کردم و به ايشان گفتم (مجلس ششم و دولت اصلاحات از بني عباس به يادگار مانده و بني عباس دوران انقلاب اسلامي است.) بني عباس و سلسله شوم آن با اسلام همان معامله اي را کرد که جريان اصلاح طلب و امثالهم و وابستگان آن ها با انقلاب اسلامي به انجام رسانيدند با اين تفاوت که در اين زمان رهبري مقتدر، آگاه، توانا در رأس کشور بود و عبور از آن توسط اين جريان غيرممکن و لذا ادامه فتنه ها هم از همين سلاله در جمهوري اسلامي منبعث مي شود، بني عباس با علم و بيرق دين و شيعه آن کاري را کردند که هم اکنون و قبل از آن دار و دسته اصلاحات آمريکايي با کشور انجام داد و مي دهد لذا براي افشاي اين جريان و مقابله با گردنه بگيران غنيمت سالار احد، صفين، نهروان، و وجود هزاران هزار نيروي کاردان و توانا در عرصه رسانه ها براي (سوت زني) مفاسد لازم است ما اندکي از خيل و قطره اي از اين اقيانوس با کسي عهد اخوت نبسته ايم و با يقيه سفيدها متشرع که خود يا آقازاده هايشان بر خوان و خون شهدا به يغما نشسته چهره به چهره مي ايستيم و مبارزه مي کنيم. نگارنده مطلب اذعان مي کند با وجود قاضي القضاتي چون آيت اله رئيسي اين راه دشوار آسان تر شده است، (جريان بني عباس) در انقلاب اسلامي با نفوذ در رگ و پي انقلاب قصد آن دارد از سويي نظام را و عماد هاي آن را موريانه اي و از سوي ديگر بر قنائم انقلاب و بر خوان خونين آن سورچراني کند. استفاده از رانت هاي ثروت و قدرت در خصوصي سازي ها آقازاده بازي ها و گرفتن اطلاعات اقتصادي وي و فروش آن در بازار آزاد، و افشاي آن در مديران فتنه ساز و فتنه گر و يا مسئولان و آناني که در گلوگاه ها و بزنگاه ها در وريد نظام رسوب شده اند، يا به واسطه بستگي و وابستگي هاي قومي و سياسي يا سياسي قومي به نان و نوايي رسيده مبارزه با آنان را تا سر حد توان و استفاده معقول از امکانات شرعي و قانوني و نظام محور ادامه مي دهيم از همه عزيزاني که در مفاسد و ثروت اندوزي و رفتارهاي خثمانه و خائنانه مطلع هستند تقاضا مي کنم بنا به فرمان ولي امر مسلمين اين موارد را به خواستگاه هاي اصلي و نهادهاي مربوطه ارجاع داده و بدون شک (رسا) در مرحله بعد به (سوت زني ) و عمل آتش به اختيار با رعايت کليه موازين شرعي و قانوني عمل خواهد کرد. رسا رسانه اي و مجموعه رسانه هاييست که خود را متعلق به نظام و خود را وقف آرمان ها و ارزش ها نموده و در هيچ معامله اي مردم را به مکاره بازار فروش سياسي نمي کشاند. ما سربازان آتش به اختياريم يا علي


کد مطلب: 65799

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcf1edv.w6dt1agiiw.html

خط نيوز
  http://khatnews.com