شطرنج با گرگها/قسمت اول

3 خرداد 1394 ساعت 12:54

شطرنج با گرگها عنوان مستندی است که به چگونگی مذاکرا ت هسته ای می پردازد


نمایش مستند


کد مطلب: 35730

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdchvqnx.23nmxdftt2.html

خط نيوز
  http://khatnews.com