بازگشت شماری از مهاجران سوری به کشورشان

4 تير 1394 ساعت 12:41


شمار زیادی از مردم شهر مرزی تل أبیض سوریه پس از آزاد سازی این شهر از دست گروه تروریستی داعش، از طریق گذرگاه آغچه قلعه ترکیه به زادگاهشان بازمی گردند.


کد مطلب: 36424

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vglhkknx.23n-i2yttzfd2.u.html

خط نيوز
  http://khatnews.com