سلسله موشن گرافی گفتمانی با موضوع ((نفوذ))

نفوذ فردی و نفوذ اجتماعی

23 ارديبهشت 1397 ساعت 16:53


سلسله موشن گرافیهای مبتنی بر بررسی مبحث ((نفوذ )) که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است.
ایشان در این خصوص می فرمایید: دشمن برای نفوذ طراحی می کند،نفوذ دو گونه است یکی نفوذ فردی و نفوذ جریانی است،نفوذ فردی یعنی عوض کردن جریان فکری فرد،اما نفوذ جریانی و اما مابقی را در فایل ویدیوئی ببینید.


کد مطلب: 51914

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcjxhei.uqevvzsffu.html

خط نيوز
  http://khatnews.com