توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66135
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۰
سخني با شهردار کرمانشاه
تير خلاص
آقاي شهردار سلام
اشاره: کرمانشاه يکي از کلان شهرهاي ايران اسلامي مي باشد که در 5 دوره شوراي آن شهر فراز و فرودهاي فراواني را شاهد بوده است اينک با پايان يافتن دوره پنجم شورا و شروع به کار شوراي ششم سئوالات فراواني درباره عملکرد شوراي پنجم و شهردار منتخب به وجود آمده گلايه، نقد و نظرهاي فراواني وجود دارد تا جائي که نهادهاي نظارتي به ميدان آمده اند و گزارش هاي مبسوطي از عملکرد اين دوره تدارک ديده، گرچه اين حقيقت وجود دارد که بي اعتنايي به قوانين و عملکردها مشهود و ملموس بوده است اما، در اين مقاله صرفاً به پوسته موضوع پرداخته و از مقامات نظارتي و مسئول قضائي انتظار دارد که به گزارشات مکتوب و داده هاي مختلف با امعان نظر نگريسته و در صورتي که از مرزهاي قانوني خارج شده اند بدون ملاحظات مقتضا نگري برخورد قانوني را اعمال دارند.
تير خلاص
به گزارش خط نیوز؛ وقتي ايام گذشته را بررسي مي کنم به ياد شوراهاي شهر کرمانشاه و ديدار با تک تک آن ها مي افتم برخي منتقد و برخي، منتقدان جدي تر و اما معتقدان محتاط تر بودند، اما در بررسي شوراها يک نکته قابل درک بود که قوانين دست مالي شده و هر کس به نفع خود تفسير مي نمودند در عرف سياسي انسان هاي معتقد به مباني نظام قانونمندترند و گاه پيدا شده مديراني که خود مفسر قانونند و به نفع يا حداقل در همسويي با خود، قانون را تفسير مي کنند نگارنده شهرداري را مي شناسد از صفر تا صد آن شناخت نسبي دارد ولي مي داند از چاله چوله هاي قانون چگونه مي توان گريخت ولي براي خود نگارنده در همين شهرداري با همين آقاي شهردار موضوعي به وقوع پيوست که نشان داد برخي عوامل به (گز) خويش متر مي کنند، قانون کيلويي چند؟!؟
آقاي شهردار:
1- قوانين حيات طيبه يک حکومت است يعني قانون مداري نه تفاسير مربوط به آن امري مهم است از قانون گذاران در شهرداري به جز شوراي شهر، ديوان عدالت اداري و وزارت کشور و قوانين و الحاقات آن است که در کليت موضوع ديده مي شود، در عمل ديده شده که مجري قانون مجاري فرار باز مي کنند تا اجراي قانون، مسائل مطروحه اعضاي منتقد شوراي شهر فراوان بود از بودجه تا استخدام هاي خاص، حتي استخدام اعضاي شورا براي همساني و همسويي بيشتر، اين موارد را در قانون شهرداري قانون گذار نياورده ولي بحمدالله در شهر ما اجرا شده است دليل آن بر ما مستور و ملفوف است حتماً عقلاي قوم در شهرداري با علم به مفيد بودن اقدام نموده اند.
جناب طلوعي ؛
2- آفات کار براي شهرداري ها غير از بي قانوني، سياست بازي است، سياست قبح آن در عمران فراوان است، قربت ها و قرابت هاي سياسي و هياتي عمل کردن آفت روزمره آن است، ابرار اعتقاد دارند شهرداري کرمانشاه بر ريل سياست هاي سياسي بودن و هياتي بودن مي چرخد والا به شهرداري برخي کارها و برخي کارهاي غير مرتبط چه ارتباطي دارد؟ مکان ها (زوم شدن) بر برخي مساجد و هيات و رهايش معني دار برخي ديگر جاي تعليل يابي و تحليل دارد، از سوي ديگر و ابستگي شهرداري به قدرت هاي سياسي و حمايت از برخي افراد در نهادها و ادارات حلقه اي مفقوده نيست، اغيار و اخيار اعتقاد دارند که اين دلبستگي هاي سياسي مسير عمران شهري را از ريل خدمت به ريل سياست تغيير داده و گاه سياستمدار سيادت انديش به پسا شهرداري هم انديشيده و با اتکا به دوستان و همکاران و هم فکران که مستهظر به آنان است، انتقال از شهرداري به انتقال از يک (سياست خانه) با اقتدار را متجلي مي سازد، که هم پول دارد، هم زور و هم نيوجرسي وهم رفقا ما و هم برخي هيات؟!
البته شما به خوبي مي دانيد (هزار دستان) برخي شهرداري ها، از (مافياي اروپايي ها) و ساير گروه هاي که سراغ داريم پيچيده تر عمل مي کند، دستگيري بيش از چهارصد نفر از عوامل شهرداري و شوراها در کشور به دست گمنام ترين سربازان اين ملک و ملت در خور تامل ويژه است و بايد براي آن تدبير نمود.
آقاي شهردار:
شان امامزاده را متولي آن بايدحفظ کند، اجرائيات کرمانشاه و ... که مصائب فراواني را بر نظام تحميل کرد، فراموش ناشدني است، البته اين بدان معني نيست که شهرداري کرمانشاه فاقد نيروهاي مومن و معتقد و معتمد است اين گفته را عبث مي دانيم، شهرداري کرمانشاه سرشار از نيروهاي متعهد است اما در جانمايي هاي آن دچار سوء تدبير و تفاهم شده ايم مانند دکوراسيون شهري که گاهي آن مي کند که دکوراسيون نيست بلکه طلب عند المطالبه فلان پيمانکار است که اين بحث را در امور ريز ابزارها و پيگيري هاي بعدي انشاءالله در مباحث و مطالبه هاي عمومي در رسانه پيگيري خواهيم نمود.
برادر؛
چندي پيش که رياست جمهور منتخب و مردمي حضرت آيت الله رئيسي برخي رقباي انتخاباتي با کارنامه اي غيرقابل دفاع را دعوت کرد خود نه ادعاي سروري داشت و حتي در دکوراسيون نشست اثري از سيادت نشيني نبود، غرور کاذب و شخصيت کاذب تر پست هاي دنيوي به ريالي نمي ارزد، يا به همان (پول سياه) ارزش ندارد. بايد با منتقدين و حتي مخالفين به شيوه اي که امام (ره) و مقام معظم رهبري( حفظه الله) عمل کرده اند عمل نمود، شما بايد از منتقد و منتقدان به طور جدي حمايت کنيد. و آنان سوپاپ اطمينان رفتارهاي اداري و سازماني بدانيد برخوردهاي همراه با (نامدارا گري )و (ناتاب آوري) نشانه قدرت نيست و اقتداري هم نمي باشد نظام مقدس ما علي رغم روشنگري و تبيين در کنار محکمات خود، اقتضائات را مي شناسد. نمونه روشن آن مجمع تشخيص مصحلت ديده مي شود. لذا هر آن کس که در اين بارگاه قدسي نظام مقرب تر و عزيزتر است جام بلا بيشترش مي دهند لذا قرب ما به حکومت از جان دادگي تا شهادت و ايضاً صبر و سکوت و خون دل خوردن و خون دادن امتيازات شاخص شخصيتي است استفاده ابزاري از اين مقولات نشانگر اين مهم است که (عالم عامل) نيستيم، لذا شخصيت بزرگ امام راحل(ره) که کوهي در مقابل استکبارات در گفتگو و مفاهيم حکومتي (خود را نوکر مردم) و (مردم را ولي نعمت) و پابرهنگان را صاحب انقلاب مي داند و در سطح خيلي نازلتر نلسون ماندلا را هم اگر الگوي حکومتي سکولاريسم بدانيم قضاوتش در ارتباط با مردم (آقا و رعيت نيست) تفکر ارباب و رعيتي تفکر پوسيده اي است که در نظام جاي ندارد، شما به عنوان عنصري انقلابي و متدين بايد اين مهم را مدنظر بگيريد، که شهادت ، جراحت، اسارت ، ايثارگران براي نظام و انقلاب اخلاق (ابوترابي ها) مي خواهد و بس.
مايلم در صورتي که مايل باشيد با هم گفتگويي داشته باشيم که مردم قاضي آن باشند. امروز لازم است که در لواي نظام و رهبري و شهدا، پاي بند به امهات نظام را بياموزيم و بياموزانيم و از مسئوليت هاي خود براي خويشتن خويش پلکان نسازيم و از ديوار اعتماد عمومي بالا نرويم که چه بسا برخي ايثارگران و رزمندگان رکاب پيامبربر اثر رسوخ منافع دنيوي طلحه و زيبر حاکميت امام علي(ع) شدند و در تاريخ اسلام عاقبت به خير نشدند چون در زمان ايثارگري خلقيات آن ها با زمان تصدي پست ملک و ملت تغيير ايجاد شد و عبرت هاي عاشورايي مقام معظم رهبري را بايد براي عدم رخداد آن تفسير، و در خود نهادينه کنيم بايد در خط نظام ولايت بمانيم والا نيروهاي ريزشي فراواني بودند که به دليل حبس شدن در خط خود از قافله انقلاب به جاماندند؟! که در بين آنان نيروهاي السابقون انقلاب ديده شده است.
و اما تير خلاص بر جامعه اي زده مي شود که هر کس خود را قانون و فراتر از قانون بداند، همه بايد قانون را به دور از تغييرات و منافع و مناسبات شخصي و جناحي بپذيريد و بپذيريم، به همين دليل است که امام راحل(ره) به صراحت در مقابل قانون ستيزان مي فرمايد (تو غلط مي کني قانون را قبول نداري) اين امر امام حجت تام و تمامي براي مردم و البته مسئولين است مشاهده شده است علي رغم تاکيدات حضرتعالي و مذاکراتي که انجام شد، باز اين رويه قانون ستيزي در مناطق به صراحت جاري است و اگر قانون را شخص و شخصي شد از قانون گذشته و آن را به افراد واگذارده ايم و هم تير خلاص به قانون زده ايم و هم به جامعه ، زير مجموعه قوانين بايد در مقابل قانون گذار مطيع محض باشند، لذا قانون گريزي براي درآمد و تهديد افراد به (نيوجرسي و اجرائيات) نوع حاکميت طاغوت و شاهنشاهي را در اذهان متجلي مي سازد و لاغير، لذا ضرورت دارد، (هزار دستان) خود مختاري و تبعيض و تهديد توسط و شما که از نيروهاي ولايي، و داراي نشان از هميت و غيرت است با آن برخورد جدي به عمل آوريد، باز هم با هم گفتگو خواهيم کرد. ناگفته هاي فراواني داريم که بازگو مي کنيم . يا علي
Share/Save/Bookmark