توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 71294
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۶
رهبر معظم انقلاب:

یکی از آسیب ها آنست که نماینده از روز اول که وارد مجلس می شود نقشه رسیدن به پست اجرایی را در سر بپروراند
وظیفه نمایندگی بسیار مهم است
اگر انسان برای رضای خدا کار کند و درست کار کند اهمیت آن از وظایف اجرایی بیشتر است

Share/Save/Bookmark