توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 21794
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۰
یادداشت سیاست روز
اکنون نوبت غرب است
عقل حکم می کند که از مسیری که رهبری نظام ترسیم می کنند به دور نیفتیم.هر کس عقب تر یا جلوتر از گام های مشخص شده قرار گیرد؛ خلاف مصلحت ملی عمل کرده و نهادهای ذیربط باید آن فرد یا خط را مشکوک تلقی کنند.
اکنون نوبت غرب است
مقام معظم رهبری درهفتمین مراسم مشترک دانش آموختگی،تحلیف واعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران،صبح شنبه مورخ۱۳مهر۱۳۹۲دردانشگاه هوایی شهید ستاری، ضمن اشاره به لزوم تقویت آمادگی ها واستحکام دفاعی نیروهای مسلح درکنار تقویت ساخت درونی نظام اسلامی ووحدت ملی، تأکیدکردند:"ما ازتحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت می کنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم اما برخی ازآنچه که درسفر نیویورک پیش آمد بجا نبود،چون ما دولت آمریکا راغیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهد شکن می دانیم."

معظم له دربخشی دیگری ازبیانات خوداظهارنمودند:ما به مسئولین خودمان اعتماد داریم وازآن ها می خواهیم با دقت و با ملاحظه همه جوانب،گام ها را محکم بردارند ومنافع ملی را به فراموشی نسپارند.

این قلم با توجه به نگاه ویژه رهبری معظم انقلاب درخصوص تحرکات دیپلماتیک دولت تدبیروامید، ضروری می داند نکاتی را با عنایت به دیدگاه کارشنا سان دراین زمینه ، در ذیل یادآوری نماید:

۱- با توجه به همه اتفاقات صورت گرفته می توان چنین تحلیل کرد که صحبت های رهبری درتأیید حرکات دیپلماتیک رئیس جمهورو دستگاه دیپلماسی بوده است.درواقع ایشان باتأیید تحرکات دیپلماتیک هیأت ایرانی حاضردرنیویورک وهمچنین انتقاد ازبرخی رفتارهای ایالات متحده به مقامات آمریکایی نوعی هشداردادند که اگرمی خواهند با نمایندگان ایران مذاکره ومفاهمه داشته باشند باید دست ازبه کارگیری ادبیات گذشته شان بردارند وگرنه جمهوری اسلامی ایران نیز به همان ادبیات خود بازخواهد گشت.

۲- فرآیند مذاکره با توجه به سابقه تاریخی تخاصم ؛باید با رویکردی ملی دنبال شود وآن را نباید پروژه یک دولت شمرد.ازهمین روباید دایره مشاوره ها را درسطح گسترده تری ملاحظه کرد.
۳- رهبرمعظم انقلاب اصل تحرک دیپلماتیک را لازم دانسته و مورد حمایت قرار دادند و این برای فعالان عرصه دیپلماتیک پشتیبانی است ؛ ولذا است؛ولذا اکنون ضروری است گام های بعدی درعرصه دیپلماتیک درچارچوب ملاحظاتی باشد که رهبری آنها را لازم دانستند.

۴- درعالم دیپلماسی روابط کشورها براساس منافعشان تعریف می شود، اینکه درمذاکره صد درصد به آمریکا اعتماد کنیم، غلط است ما باید به طرف مقابل اعتماد کنیم، اما باید این دغدغه و نگرانی را داشته باشیم که ممکن است طرف دیگر مذاکره به عهد وپیمان های خود وفادار نماند.
۵- جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال برقراری ارتباط مناسب، از موضع برابر و توأم با احترام متقابل در عرصه بین المللی با سایرکشورها بوده است تا از این طریق ضمن حفظ منافع ملی به نشر و توسعه آرمان های انقلاب اسلامی نیز اهتمام ورزد.

۶- بی شک برخلاف نظر برخی افراد غیر آگاه، انجام تلاش های دیپلماسی به منظور ایجاد فرصت های جدید و بهبود ارتباطات با سایر کشورها و همچنین کاهش تهدیدهای احتمالی و بهره مندی از نقش فعال به جای انفعال در عرصه سیاست بین المللی مورد نظر و حمایت رهبر معظم انقلاب است.

۷- مقام معظم رهبری در سخنرانی مذکور خود دولت آمریکا را دولتی «غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهدشکن» دانستند. بیان این سخنان از سوی رهبرمعظم انقلاب امری جدید نیست و صرفا مربوط به دیروز نمی شود، بلکه ایشان همواره نظری اینچنینی نسبت به دولت آمریکا داشتند وآنها را غیرقابل اعتماد می دانستند.سوابق آمریکا درگذشته وتوطئه ها واقداماتی که علیه کشورماانجام داده است دلایل این بی اعتمادی است. در واقع غیرقابل اعتماد بودن آمریکا امری کلی و همیشگی است.

۸- ما باید دراینجا با رویکرد احترام متقابل ودر موضعی برابر با آنها وارد مذاکره شویم و زیر بار زور نرویم. همچنین این امررا نیز باید مدنظر داشت که درگفت وگو با دولت آمریکا همه سناریوهای مختلف را درنظرداشت وبا توجه به موضع آمریکا، دولت بتواند بدون اتلاف وقت راهکار مناسب را انتخاب نماید.درواقع نکته مد نظررهبری نیزهمین جاست که ما باید خود را برای مواجهه با هرگونه برخورد یا واقعه ای ازسوی دولتمردان آمریکایی آماده کنیم.

۹- نمی توان انتظار داشت دشمنی ۳۵ ساله غرب با ایران در همه ابعاد و زمینه ها در چند جلسه گفتگو و مذاکره و در مدت زمان کوتاهی برطرف شود و تا زمانی که غرب سیاست های خصمانه و استراتژی مغرضانه خود را درقبال جمهوری اسلامی ایران تغییرندهد ادامه گفتگو ها ومذاکرات گوناگون تاثیری در بی اعتمادی ایران نسبت به غرب نخواهد گذاشت.

۱۰- ادبیات حاکم بر مذاکرات اهمیت بسیاری دارد.هرگونه ادبیات تحکمی، واکنشی تند از سوی ایران را بدنبال خواهد داشت.اگر قرار است روال برد- برد بر مذاکرات حاکم باشد؛ضروری است این احساس درطرفین بوجود آید.

۱۱- مدیریت مذاکرات هسته ای ایران تاکنون از فراز و نشیب برخوردار بوده است ولی با توجه به تغییرات پیش آمده ولحن دیپلماسی مسئولان جدید درمذاکرات اخیرحاکی ازهنررهبری درتأمین منافع ملی از طریق ایستادگی ورسیدن به نقطه مطلوب است.ظاهرا به نقطه فیصله بخش نزدیک می شویم.ازآنجا که مذاکرات ازپشتیبانی قاطع رهبری برخورداراست؛این امرجدیت ایران برای حل مسئله رانشان می دهد.فضای سیاسی کشور نباید وحدت نظر و عزم ملی در پشتیبانی از سیاست های نظام دراین ارتباط را مخدوش نماید.لذا موضع گیری های نسنجیده و ناهماهنگ ازسوی حتی مسئولان ارشد می تواند شدیدا علیه منا فع ملی عمل نماید.

۱۲- حال که مذاکرات به گام های نهایی نزدیک می شود؛عوامل اخلالگردرمسیر مذاکرات درداخل وخارج کشورفعال می شوند.درخارج همواره لابی ها و عوامل رژیم صهیونیستی و نیز بعضی از کشورهای عربی درهنگام حل مسئله ایران با غرب وارد صحنه شده و اخلالگری می نمایند.

۱۳- عقل حکم می کند که از مسیری که رهبری نظام ترسیم می کنند به دور نیفتیم.هر کس عقب تر یا جلوتر از گام های مشخص شده قرار گیرد؛ خلاف مصلحت ملی عمل کرده و نهادهای ذیربط باید آن فرد یا خط را مشکوک تلقی کنند.

۱۴- واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در طول دو دهه گذشته با آمریکا و همپیمانان غربی اش با اهداف سیاسی و علی رغم همه تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران درعهدنامه «‏ان پی تی‏»‏ و مقررات آژانس چالش ظالمانه ای را به ملت ایران تحمیل کردند، با خویشتنداری، تدبیر و عزم ملی از منافع خود دفاع کرد واهداف قانونی تصریح شده درپیمان ‏ ‏ان پی تی‏ را در چارچوب اهداف صلح آمیزمحقق کرد و اکنون نوبت غرب است که دربرابرملت ایران اعتماد سازی کند و به رفتارهای خصمانه خود پایان دهد.‏
Share/Save/Bookmark