توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 69413
يکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
باز تحلیلی پیرامون سخنان مقام معظم رهبری
خرمشهرها در پیش است
خرمشهرها در پیش است
به گزارش خط نیوز؛ سوم خرداد سالروز آزادی،خرمشهر و جلوه غلبه جنودالله بر جنود شیطان است. روزی که جانهای عزیزی برای آزادی خرمشهر و سرفرازی ایران عزیز به فدایی شدن ایستادند و روز مرگ قدرت شیطانی حزب بعث.
این روز صرف نظر از آزادی خرمشهر، سالروز پیروزی استقامت در بدترین حصر تاریخ است. روزهایی که فقط خون و جسم های مطهر و معطر حصن حصین میهن اسلامی بود.
سال‌های بعد مقام معظم رهبری فرمودند: خرمشهرها در پیش است و این سلوک آسمانی در استقامت و فتح حصرهای دیگر را به دلایل تهدیدها و فشارها گسترده تر و مداوم‌تر خواندند.
خرمشهر گرچه سپهر سلوکی آسمانی است آما در آن دهها درس وجود دارد که هر یک شاگردانی را به تلمذ می‌خواند.
خرمشهر مظهر مقاومت، ایستادگی ، مقابله با دشمن و در عین حال نشانه ای از شعب های متفاوت ابی طالب در انقلاب اسلامی است.
این نبرد سر نوشت ساز، هر روز قابلیت تکرار دارد و اگر از نبرد سینه به سینه نظامی خبری نیست، از جنگ نفوذ، جنگ اقتصادی، فتنه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و از تهاجم های درونی و ویروس های خودزنی سر شاریم.
امروز در حیطه سیاست، بصیرت لزوم مبارزه تمام عیاری است که پیشوا و مقتدای این امت سپه دار و جلودار آن است.
آن روز بصیرت در شناخت مکر نظامی و مقابله با خون و شهادت بود و امروز شناخت دشمن در لباس و قامت های متنوع و متلون، ضرورتی انکار ناپذیر است .
امروز میدان نبرد پیچیده تر و میدان های ترفند ملبس به لباس دوست و وطن خواهی و ... به میدان می‌آید.
امروز حکمیت و شناخت باطل در مقابل دنیای عمروعاصی بسیار غامض تر و صعب تر است.
امروز از درون سری ترین مذاکرات، نفوذ سر بر می‌آورد، و از دل ساختارهای مختلف، نیروی دشمن هویدا و در بین مردم قهرمان ،اسب تروا با ادبیات دوستی با میهن به میدان می‌آید.
امروز تفکر عمروعاصی آنچنان وجودش عینی است که نیازی به برهنه شدن و گریختن در مقابل هیبت حیدری انقلاب نیست. نفوذ در خیل سرفرازان ویاران خود را مستور نموده و در طرفه‌العینی رنگ عوض می‌کند.
امروز هر روزش نیاز به تولید سوم خردادی دارد و هر روزش نبردی دشواروو سنگین در فضای مجازی و غیرمجازی است.
لذا، تعبیر خرمشهر ها در پیش است افسانه سیاسی و شعار نیست، بلکه شعوری است که مردم با بصیرت این دیار که دیار خون وشرف ایستادگی است آن را هر روز با بدرقه شاهدان و شهیدان به تکرار نشسته اند ،از بازار،از کوچه و خیابان تا مرزهای شرف این مردم عزیز، این نبرد پیچیده وترکیبی ادامه دارد.
دیروز از سلاح های شیمیایی آلمان تا سوپراتاندارهای فرانسوی مقابل استقلال خواهی و ایمان این ملت ایستاد و سپس ماهوارهای پلید و حرامزاده‌ای که چشمان ناپاک دشمن بودند و سیاهی لشکر های متنوع نظام سلطه و امروز میدان مبارزه نرم برای شکست قوی ترین انقلاب زمین وجود عینی دارد.
بر شهدای پاره پیکر ایران اسلامی، از آزادی خرمشهر تا فتنه های اخیر درود می‌فرستیم و آتش به اختیار رهبری با فراخوانی همگان به تبیین و تنویر پشت سر ولی امر ایستاده و به خواص بی بصیرت و نابلدان دنیامحور و پست پرست می‌گوییم شما میدان مین دشمن هستید ولو با ظاهری آراسته و مهر بر پیشانی، تسبیح در دست و گاه با شعارهای تو خالی ،یا علی
Share/Save/Bookmark