توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 67352
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۰
دیداری با استاندار
امیری مقدم پاسدار آرمانهاست
امیری مقدم پاسدار آرمانهاست
یادداشت
استاندار را باید بدون «قیمومیت و پدرخواندگی» کمک کرد و مدد داد در دیدار آن روز در آستانه ی سوم شعبان و سالروز تولد امام راست قامتان (مقدم) را پایبند آرمان ها یافتیم. او برای احیای هرچه بیشتر توسعه و احیای توانایی ها به استان آمده است و اما دردهای استخوان سوزی که سال ها بر اثر ندانم کاری توسط جریانات نامردمی، بر استان تحمیل شده است قلم را شرمنده می سازد، معتقدیم استاندار باید قوی و توانا و فصل الخطاب باشد.
مدیرمسئول: محمدحسین ترکمن

آقای امیری مقدم را از دیرباز به نیکی و ولایتمداری، تدبیر و پاکدستی می شناختم و در سال های بعد از دولت دوم خرداد با هم در راستای وظایف سازمانی همسویی و همراهی
داشته ایم. ایشان به تقوی و توکل و ایثار سابقه ای مشهود و در دفاع مقدس شناسنامه ای و شناسه ای روشن دارد. بهرحال بعد از سال ها او را در کسوت استانداری استانی می دیدیم که یغمازده سیاست و بی تدبیری بود، استان دردهای فراوانی داشت و دارد و از زخم های کهن و کهنه خود رنج می برد، هنوز در زوایای استان نخبگی جرم بزرگی است. نخبه کشی در استان ما ید طولایی دارد و واسطه پخمگان پروری و زاد ولد این قشر تهی از جوانمردی بسیاری از بزرگان این خطه مرد پرور!
به هجرت و فرارقلب ها سوق داده اند، جریان کهنه دیگری در استان « قبیله کَشی » و علم و بیرق قبیله ای برافراشتن است. در دوران گذشته چهره های مومن ما در معرض این تاخت و تاز ناجوانمردانه قرارگرفته در این حملات از علمای بزرگ گرفته تا مردم و نخبگان و چهره های ملی مورد این تهاجم قرار گرفت که موجبات بسیاری از توسعه نیافتگی های استان است از سوی دیگر نفوذ عناصر ناصالح را در بدنه اجرایی استان بدلیل گماشتن نیروهای کار نابلد استان کرمانشاه را علی رغم وسعت ها، فرصت ها و توانمندی ها توسعه دچار مشکلات حادی نموده است، تنگ نظری های جاهلانه و کوته بینی های حقیر موجباتی را فراهم آورد که استانی با مردم شریف، غیرتمند، جوانمرد، در سلک وصف استان های محروم و تهی دست قرارگیرد که در واقع چنین نیست اقوامی شریف، ایلاتی فهیم، مردمی جوانمرد، جوانانی پاک طینت و نخبه و سرمایه های ملی و معنوی و مادی و الهی می تواند این استان را در اندک مدتی به استانی پیشرو تبدیل کند، این جاست که این همه توانایی( سردار میخواهد)، سرداری بدون ادعا و دارای شناسنامه ای روشن ، اهل این دیار، و وابسته نبودن به باند و جریان و یا مشارکت پذیری
مردمی جوانمرد، جوانانی پاک طینت و نخبه و سرمایه های ملی و معنوی و مادی و الهی می تواند این استان را در اندک مدتی به استانی پیشرو تبدیل کند، این جاست که این همه توانایی ( سردار میخواهد)، سرداری بدون ادعا و دارای شناسنامه ای روشن ، اهل این دیار، و وابسته نبودن به باند و جریان و یا مشارکت پذیری برای دنیای امروز در کرمانشاه این فرصت عالی آماده شده است، سرداری که معنی امنیت ، مفهوم اطلاعات و راز قدرتمندی را می فهمد، او می گویند ( که فرزند کرمانشاه است) و ( اهل حاشیه ) نیست و( وامدار هیچ جریانی نمی باشد) این ها کفایت می کند.
برای دنیای امروز در کرمانشاه این فرصت عالی آماده شده است، سرداری که معنی امنیت ، مفهوم اطلاعات و راز قدرتمندی را می فهمد، او می گویند ( که فرزند کرمانشاه است) و ( اهل حاشیه ) نیست و( وامدار هیچ جریانی نمی باشد) این ها کفایت می کند که استان بتواند از تسلط مافیای هزار چهره رانت ویژه خواری نجات دهد، او مستقل است و چون مستقل است به درستی می تواند سکان هدایت را در دست خود بگیرد و با یاران بی ادعای این سرزمین به امداد مردم آید ، در نشستی صمیمی ایشان از دردهایی گفت که ناگفتنی بود، اما ما دراین دردها (سنگ نبشته ها) عصر مدرن را دیدیم و سدهای خالی از آبی که سنگ نبشته های که (هوشنگ) می توانست آن ها را احیا کند، دردهای کثیر استان را در این نشست درک کردیم که با تمام توان استاندار را باید بدون «قیمومیت و پدرخواندگی» کمک کرد و مدد داد در دیدار آن روز در آستانه ی سوم شعبان و سالروز تولد امام راست قامتان (مقدم) را پایبند آرمان ها یافتیم. او برای احیای هرچه بیشتر توسعه و احیای توانایی ها به استان آمده است و اما دردهای استخوان سوزی که سال ها بر اثر ندانم کاری توسط جریانات نامردمی، بر استان تحمیل شده است قلم را شرمنده می سازد، معتقدیم استاندار باید قوی و توانا و فصل الخطاب باشد، مگر استانداران دوران اصلاح و اعتدال(خدایی) نکردند، و بر هر محفل نقدی و محل و اعرابی نگذاشتند و شلوارک پوش های اصلاح بر مردم و در نهایت سودجویی حاکمیت نکردند در آستانه سوم شعبان این دیدار یک پیام داشت که (امیری مقدم) یک پاسدار است، و یک سرباز ولایت، و نماد یک خادم عاشق خدمت او را دریابیم و بدون تعلق و تملق برای مردم استان یکپارچه ایشان را یاری کنیم.
Share/Save/Bookmark