توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 67389
يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
محمد حسین ترکمن
سلام فرمانده ،ما ایستاده ایم‌ وتوطئه عمیق تر در راه است
سلام فرمانده ،ما ایستاده ایم‌  وتوطئه عمیق تر در راه است
چند شب پیش شماره ای واتس اپ زنگ زد ساعت ۱۲ ونیم را نشان میداد ،اون ور خط تهدیدات را شروع کرد ،از انواعش،وبعد هم به من گفت این اول راهه شما با رئیسی ودولت واستاندارش،وافشاگری ها ما هم با شما وافشا گری ها که خواهیم کرد شما را بی حثیت میکنیم ،البته بهایی ندادم او ن فحش وتهدید ،ماهم گوش دادن ،سنت ما همیشه در انقلاب این بوده با تهدید وتوطئه هم خو کرده ایم وهم‌ با آن زیسته ایم ولی آنچه لازم بوده وهست وباید بشود انجام خواهیم داد بدون ترس از احدی .
شب قبل یکی از روحانیون ارزشمندی که ما رادر انتخابات اخیر بخوبی همراهی می کرد احوالی گرفت و از افشای مافیای رانت، و فساد و ماکارونی تشکر کرد ، بی شک ما در خط تقویت دولت ومبارزه تمام قد با لابی های رانت وفساد با نام مقدس مبارزه با فساد ، و تداعی کننده مذهب علیه مذهب* تا اخر اخر ایستاده ایم خدایی هیچی نداریم ،نصفه جانی وجسمی زخم خورده از دفاع مقدس،،با باری از ترک فعل ها وفعل هایی که ذنب های لایغفر فراوانی را شامل میشود ،ولی می ایستیم ،مقابل انواع رانت ها ،وافشا میکنیم پشت پرده زد وبند ها را ،ما را با تهدید وتعقیب با ادم های خریداری شده با سلاح و
بی سلاح وخود فروخته والبته بی بها و معامله چی سیاسی نترسانید، ما میمانیم ،به قیمت خون وابرو ،اما بسختی از ار بانیان یقه سفید وپول دار وزوردار دار ، وعاملین قدرت وثروت و نفاق نو انتقام میگیریم ودست توانای
نظام گریبان متجاسرین وجاسوسهای سیستماتیک ونفاق پرور را خواهد
گرفت ،این روزها باید بیش از پیش اماده
باشیم .
با توطئه های پنهان ،وپیدای نفاق مدرنی که در حتی در بدنه ای بنام اصول وحتی انگل های جاسوس که در ورید وسلسله اعصاب نظام جان وجای گرفته مبارزه نمود ،این طیف معلوم الحال ومجهول اللهویه که بسختی علیه اصول میتازند وبا شگردها ی کهنه وروش،های نو علیه همه فرزندان نظام به میدان امده مبارزه بصیرانه ای خواهیم داشت ،البته سیسمونی گیت فاز اول کار است ،ما کارونی گیت ،وگیت های فراوان دیگر را حتما شاهد خواهیم بود.
باید به میدان مبارزه امد ،در طول حیات نظام تخریب چی ها بنام نقد و نقادی بی پروا به مقدسات وداشته های خونرنگ‌ انقلاب تاختند وصاحبان انقلاب ورویشی ها نسل نو چه نجیبانه ،صبر و سکوت کردند ،اما ،چه زیبا فرمودند فرمانده بیدارمان خرمشهر ها در پیش است .
سیسمونی گیت اغاز حرکت جدیدی علیه نظام،نیروهای انقلاب بود ،گرچه ماکارونی هم گیت میشود ،وممکن است فردا هم نفاق پیچیده وسیستمی داخل علمدار بشود وگیت سازی کند ،این جریان به تک تیر اندازهای توانمند فضای مجازی فرمانده شلیک خواهد کرد ،مسئولین امنیتی باید بیدارتر از ایام ماضی باشند ،از بیدار باش های ،همواره و همیشگی، بیدار تر ،وهمواره سلام دار وعلمدار
فرمانده باشند ،خرمشهر ها در پیش است .
یا علی
Share/Save/Bookmark