توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 69945
سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۶
مهدی خانمیرزایی
آهسته مصرف کنید، ماراتن برق رساني خط پايان ندارد
مجموعه صنعت برق با وجود تمامی سختی ها، در روزهای سرد زمستان و گرماگرم تابستان، بیوقفه در تلاشند تا برق پایدار و مطمئن مورد نیاز مشترکان را تامین کنند و در این مسیر مردان و زنان بسیاری، گام برمی دارند تا شبکه برق سراسری پایدار باشد.
بر اساس آمارهای اعلام شده دوره اوج مصرف برق (پیک) تا این لحظه از تابستان امسال به دنبال افزایش ظرفیت تولید برق و همراهی مردم، بدون خاموشی پشت سر گذاشته شده، چرا که می توان با وجود دماي بالاي هوا و در تنگاتنگ روز و شب هاي گرم هنوز هم در خنكاي نسيم وسايل سرمايشي نشست و با تداعي هواي متبوع بهار از نوشيدن يك فنجان چاي لذت برد. براي آن فقط بايد زحمت روشن كردن يك كليد و تنظيم دما را به خود داد تا همه كلافگيهاي روزمره از هواي داغ تابستان آن سوي پنجره بماند.
اینکه بدون خاموشی و در عین حال با پاسخگویی به تقاضاهای انرژی، برق مورد نیاز مشترکان تامین می شود، شاید به ظاهر ساده باشد، اما به واقع آن سوي اين آسودگي و بي ملالي، عدهاي از مردان بيادعا و خاموش صنعت برق بطور شبانهروزي در تلاشند تا چراغي روشن شود و چرخهاي عظيم صنعت بگردد.
امسال مصرف برق کشور گرچه به دلیل گرمای زودرس، از همان اوایل اردیبهشت ماه روند متفاوت به خود گرفته و پلههای صعود را یکی پس از دیگری طی میکرد، اما صنعت هیچگاه از خدمترسانی باز نماند و مردم شاهد خاموشیهای برنامهریزی شده نبودند و همواره نیازهای برقی خود را دریافت کردند.
مصرف برق کشور در تابستان امسال رکورد تاریخی خود را جابهجا کرد و به نصاب ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید تا نسبت به اوج بار سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کند. اما شبکه برق پایداری خود را با وجود همه سختی ها و چالشهای موجود حفظ کرد.
رشد روز افزون مصرف انرژی برق با توجه به شروع گرماي زودرس و افزایش ميانگين دمای وزني توليد و مصرف، افزایش رشد مصرف بيش از ميانگين سالهاي گذشته، عدم تناسب مصرف با تولید، مصرف بالاي مراكز توليد رمز ارزها، رشد مصرف در بخش کشاورزی، موضوع فرسودگي تجهيزات و عمر بالاي آنها كمبود نقدينگي، مشکلات ناشی از تحریم و نوسانات لحظهاي نرخ ارز، مسئوليت خطير برقرساني می افزاید و این مهم است که فعالیت در صنعت برق را برجسته و متمایز كرده است.
اينها را علاوه كنيد بر هواي نامطبوع آزار دهنده گرم و دم كرده نيمه شبي تابستاني و شرايط جديدي اقلیمی و آب و هوایی متفاوت در اقصی نقاط جغرافیایی پهناور کشور که همه و همه استرس، طاقت فرسایی و سختی های خاص تامین برق پایدار را دوچندان میکند. وقتی کار به شهر های بزرگ مثل تهران می رسد که بسیار پرتردد است، هر اقدامی سخت تر می شود؛ برای مثال مرمت و بازسازی کابلها و خطوط انتقال با هزینه، سختی و مشکلات بیشتری نسبت به دیگر شهرها روبهرو است و با افزایش دما و افزایش مصرف برق، میزان خرابی تجهیزات بالا می رود و باعث ایجاد خاموشی در محدودههای مختلف میشود.
از طرفی کار در بویلرهایی که دمای آنها بیش از توان انسان است و همینطور فعالیت در ارتفاع بالا و در مجاورت کابلهای برق که با خطراتی چون امکان سقوط افراد در هر لحظه، رعد و برق، سقوط اشیا و ابزار کار و حتی گاهی کار نکردن تجهیزات ایمنی همراه است.
خلاصه که ردپای برق همه جا عیان است حتی وقتی خواب هستیم. انرژی برق در زندگی مردم تنیده شده و امـروز زندگـی بـدون بـرق معنـا نـدارد و امـری غیرقابل تصـور اسـت و همه این تلاشها صورت میگیرد تـا ایـن صنعـت مهـم در مسـیری خدمت رسانی، همـوار بـه حرکـت خـود ادامـه دهـد و خللـی در تولیـد و عرضـه آن و پاسـخگویی بـه نیازهـا بـه وجـود نیایـد. چراکـه حیـات و پویایـی سـایر بخشها وابسـته به چرخش چرخهای این صنعت اسـت.
پس اندکی درنگ منصفانه است، تا به پاس تلاش جهادگران خاموش صنعت برق، روشناييهاي شهرمان را تنها با خاموش كردن يك لامپ اضافي تداوم ببخشيم تا نگاهمان فقظ پيش پايمان را نبيند و افقهاي دوردست روشنتر از هميشه، پذيراي قدمهاي استوار كودكان فردا باشند.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
Share/Save/Bookmark