توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 35051
پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۹
طنزنوشته "رضا احسان پور"
مدیریّت جمعی
شعر طنز رضا احسان پور، نویسنده طنزپرداز با موضوع مدیریت جمعی را در ادامه می خوانید.
طنزنوشته "رضا احسان پور"
خط نیوز ـ رضا احسان پور:

یك عده دوانند پی چیز گرفتن
عنوان دهان پُر كنی و میز گرفتن

البته فقط دغدغه‌ی خویش نبوده
پُستی كه طرف از نفر قبل ربوده

هشدار كه در ظاهر آنان نشوی گم
در باطنشان نیست بجز خدمت مردم

گنجی كه رسیده است به یكباره به ایشان
تقسیم شده بین عزیزان و رفیقان

با حفظ سمت، حضرت منزل شده آنجا
مسئول امورات خصوصی و خفایا

مادر زن و خواهر زن و دیگر نسَب زن
هیات اُمنایند بلاشك همه حتماً

مسئول حراست پسر هیكلی اوست
از قُطر، همین بس كه به اندازه‌ی سیلوست

مسئول اداری و همه كاره‌ی دفتر
یا خواهر ایشان شده یا اینكه برادر

بعد از همه در مرحله‌ی آخر آخر
مادر/ پدرش را بدهد پست مشاور

پیداست كه او اهل مدیریت جمعی است
در مسلك ایشان ابداً كار، تكی نیست

شرمنده‌ی این‌گونه مدیران عزیزید
باید همگی هی عرق شرم بریزید

چون سوءتفاهم شد و بیهوده و بیجا
كردید قضاوت همه در مورد آنها

المنت لله كه مدیران همه عالی،
هستند و بگردند الهی متعالی

تا رتبه‌ی كشور بشود تك رقمی‌تر!
هم در وسط خاور و هم این‌ور و آن‌ور
Share/Save/Bookmark