توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66372
شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۲
آب در لانه مورچگان
آب در لانه مورچگان
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز
طی چند روز گذشته نامه ای که توسط جریانهای ریشه دار انقلابی در کرمانشاه با موضوع پیشنهاد آنها به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای انتصاب هر یک از دو تن از نیروهای متخصص، کارآمد و باسابقه‌ی روشن که در مقاطع مختلف پایبندی آنها به اصول و آرمانهای انقلاب روشن بوده، نگاشته شده بازتابهای مختلفی در فضای مجازی به دنبال داشته است. اگرچه نامه مذکور به علت جلوگیری از آسیبهای وارده احتمالی توسط خناسانی که کمین کرده اند تا به دولتی که امید انقلاب و مردم مظلوم ایران اسلامی است-که همه ۸ سال گذشته از غربگرایان بی تدبیر ضربه خورده اند- به صورت محرمانه تنظیم و به مجاری ذیربط ارایه شده بود اما به هر دلیل علنی شد و البته به مصداق آن مصراع معروف «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»این علنی شدن برکاتی  داشت.
در حول این نامه و حواشی بعد از آن چند نکته بسیار مهم قابل ارایه است:
۱- نامه‌ی مذکور در ابتدا توسط یکی از افراد اصلاح طلب نه چندان خوش نام در شبکه های مجازی منتشر شده که برای اهل دقت واجد اهمیت است. آیا اگر جریانهای غربگرایی که رزومه‌ی عملکرد فاجعه بار آنها در ۸ سال گذشته در برابر چشمهای همه ی ما رژه ی ناکامی می روند از این نامه و محتوای آن خشنود بود و آن را در مسیر منافع خویش می دانست آن را علنی می نمود و بر ریسک آسیب پذیر شدن افرادی که از سوی جریانهای انقلابی معرفی شده اند، می‌افزود؟ آیا نمی توان به این نکته اندیشید که اگر جریان سیاه نامه ی اصلاحات، از امکان بروز پالایشهای اساسی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-که سالهاست به جای در راس قرار گرفتن تلاش برای حفظ و احیای سلامت مردم به جولانگاه سیاسی بازیهای نابالغانه مبدل شده است- نگران نمی شد چنین ریسکی برای در خطر افتادن نام دو گزینه پیشنهادی انجام می‌داد؟ بیش از این نمی توان از دل مشغولیهای دنیاطلبانه ی برخی از سران این جریان در حوزه دانشگاه پرده برداشت و این مختصر برای آنها که اندک شناختی از این حیطه دارند کافی به نظر می رسد.
۲- اسامی معرفی شده از سوی تشکلهای انقلابی کرمانشاه برای تصدی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بر مبنای شناخت دقیق و بررسی همه جانبه‌ی برخی شوائب و شبهات مطروحه انجام شده است. با توجه به لزوم تجمیع پاک دستی، تخصص، درک انقلابی و سابقه عملکردی مناسب جهت تصدی این جایگاه مهم و با در نظر گرفتن این مهم که در بحبوحه بحران کرونا و عوارض ناشی از آن و نیز وسعت عملکردی این بخش و ارتباط مستقیم آن با حیات مردم، هر نوع کوتاهی، غفلت و یا از سر مصالحه درآمدن با نامزدهای تصدی این پست، خیانتی بزرگ تلقی شده و به حقیقت غیر قابل جبران خواهد بود و این مهم در درجه نخست اولویت برای تنظیم کنندگان نامه بوده است.
آنها که کمترین شناختی از تشکلهای معرفی کننده ی دو فرد مورد حمایت دارند خوب می دانند که عمده ی این تشکلها در ایام پر افت و خیز ساحت سیاست در این استان در چند سال گذشته، تا چه اندازه بر اصول تکیه داشته و چه زخمهای طاقت فرسایی بر جان و مال و آبروی خویش دیده اند. تردید نباید داشت که بدون بررسی همه جانبه‌‌ی افراد معرفی شده این نامه نگاشته نشده است. تشکلهای دخیل آنقدر برای خود ارزش قایل هستند و آنقدر به بلوغ سیاسی رسیده اند که در چنین موقعیت خطیری کاری نکنند که موجب بروز آسیب به انقلاب و مردم شود. البته که همچون بسیاری از آنها که زمانی مجاهدین راه انقلاب بودند و بعد از مدتی آن شدند که آدمی از عاقبتشان انگشت تحیر به دندان می‌گزد، همین افراد و به طور کلی همه آحاد جامعه در معرض تغییر و تبدل هستند و برای هیچ کسی نمی توان چک سفید امضای سلامت در آینده را امضا کرد اما آنچه تا الان و در بین گزینه های متنوع برای کسب تصدی ریاست دانشگاه مشهود است صلاحیت علمی، اعتقادی و نیز کارآمدی افزونتر دو گزینه مطروحه است. لازم به یادآوری مجدد است که  تغییر و تبدلها در افراد بر لزوم نظارت دقیق بر همه مسئولین انگشت ابرام می فشارد و همه دلسوزان انقلاب، نه فقط در حیطه دانشگاه علوم پزشکی که در تمامی مناصب مدیریتی، باید نظارت مداوم، مشفقانه، علمی و صریح داشته باشند تا از هر فساد، سوءاستفاده یا ناکارآمدی‌ای پیشگیری کنند. هر چند عزیزان دیگری نیز در این مسیر معرفی شده اند و در مواردی واجد برخی خصوصیات لازم هم هستند و انصافا در مواردی انسانهای پاک، شرافتمند؟ موجب افتخار برای همه کرمانشاهیها و نیز سرمایه های گرانقدری برای جبهه انقلاب هستند اما در مجموع و با احصاء پارامترهای مورد نیاز برای تصدی مسئولیت خطیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی، جریانهای انقلابی بین خود و خداوند به ۲ گزینه مذکور رسیده و با استعانت از پروردگار بر آن پافشاری کرده و خواهند کرد.
۳- اما برخی از عزیزان که به طعن و غیر طعن از اعلام اسامی شکایت داشته و ورود تشکلهای انقلابی و سیاسی را به حیطه معرفی گزینه های ریاست دانشگاه با زبانی متاسفانه بی ادبانه و خارج از اخلاق اسلامی نقد کردند باید بدانند علت اصلی ورود این جریانها به پروسه انتخاب ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک چیز بیشتر نبوده و آن هم سیاست زده کردن این محیط علمی و تغییر جایگاه آن از مرکزی برای ارائه خدمات به مردم و تلاش برای ارتقای علمی جامعه ی ایثارگر پزشکی به باشگاهی برای سیاسی کاریهای ناپاک معدودی افراد و دور کردن این ساختار بسیار حیاتی از ذات حقیقی آن و تغییر شاکله ی آن از نهادی خدمات محور به عرصه ای برای تاخت و تازهای سیاسی عناصر مسئله دار سیاسی و ذبح منافع مردم به پای کام طلبیهای جناحی و سیاسی بوده است.
بدون تردید وقتی جایگاه علمی این نهاد مورد تعرض معدودی از پدرخوانده های فاقد تقوای سیاسی در لباس مقدس پزشکی قرار گرفته که مصالح مردم و اهداف انقلاب اولویت های چندمشان بعد از رسیدگی به منافع و قبیله گرایی سیاسی است باید در مقابل این سیاست زده کردن نابالغانه موضعی منطبق و سیاسی گرفت.
وقتی ابزارهای سیاسی توسط معدودی از پزشکان در ساختار دانشگاه علوم پزشکی و در پستوهای پلیدی که تشکیل داده اند برای تاثیرگذاری بر روند انتخاب ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حال استفاده است باید علیه این ابزارها که شرح جزییاتشان در این مجال ممکن نیست از ابزار خاص و متناسب خویش استفاده نمود.
۴- منهای برخی از فرزندان پاک نهاد انقلابی که از روی دغدغه انقلاب و مردم، سوالاتی نسبت به نامه ی مذکور داشته اند - که این دغدغه مندی را باید بر چشم نهاد و این روحیه ارزشمند را ستود و بر تداوم دیده بانی و نظارتی چنین پای فشرد - برخی از سینه چاکان در نقد نامه ی تشکلهای انقلابی، هم، سابقه ی  مبهم و مغشوشی در دفاع از انقلاب و آرمانها دارند و هم، روابط پنهان و پشت پرده ای با برخی جریانهای ناسالم سیاسی در حیطه پزشکی کرمانشاه داشته و دارند که رویکردشان در تضاد با منویات رهبری و اهداف انقلاب بوده و هست و این مهم بر اهالی سیاست پوشیده نیست.
از طرف دیگر؛ برخی مدعیان که از انتشار نامه دچار سوءهاضمه سیاسی شده اند بدانند پشت پرده بده و بستانهایی که با برخی بسته اند تا به گندم ری برسند پوشیده نبوده و توصیه می کنیم پروا کنند از اینکه پروردگار ستار العیوب آن روی دیگر سنتهای رسواکننده‌ی خویش را بر ایشان بنمایاند که نتیجه اش جز خسارت دنیا و آخرت نخواهد بود. سربسته باید گفت که تفاوت دغدغه های نخبگان و ارجمندان انقلابی از منفعت طلبیهای شخصی و باندی آن هم علیه انقلاب و مردم با روکشهای خوش رنگ و لعاب عده ای برای آنها که دستی در عرصه ی سیاست دارند روشن و واضح است!
۵- ذکر نکته ای که سالها قبل رهبر عزیز انقلاب بر آن تاکید ورزیدند را برای برخی که در این چند هفته دامن خویش را به تهمت و دروغ علیه نخبگان ارزشمندی که توسط تشکلهای انقلابی برای کسب تصدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی معرفی شده بودند آلودند، خالی ار فایده نیست. رهبر عزیز انقلاب در مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ و در محفل انس با قرآن کریم به آیه ی ۸ سوره مائده که در مورد چگونگی مواجهه ی مومنین با دشمنان است اشاره کردند که «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ»
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است!)
ایشان سپس نکات مهمی را خطاب به حاضرین فرمودند که شرح آن چنین است:
«میفرماید: لا یَجرِمَنَّکُم شَنَئانُ قَومٍ عَلی اَلّا تَعدِلُوا؛ اگر با کسی مخالفید، با کسی دشمنید، این موجب نشود که درباره‌ی او بی‌انصافی کنید، درباره‌ی او ظلم و بی‌عدالتی به خرج بدهید. ببینید، این یک دستور کاربردی است. بله، شما ممکن است با کسی مخالف باشید امّا [این] موجب نشود که نسبت به او به خاطر مخالفتتان در آنجایی که حق با اوست، آن حق را پنهان بدارید، یا مخفی کنید، یا آن حق را ضایع کنید و بی‌عدالتی و بی‌انصافی نسبت به او به خرج بدهید. شما ملاحظه کنید در اجتماعات، [اصلاً] در اجتماع خود ما -خیلی جای دوری نرویم- اگر چنانچه ما با کسانی که مخالف هستیم، به همین آیه عمل بکنیم، یعنی درباره‌ی آنها بی‌انصافی نکنیم و آنها هم درباره‌ی ما بی‌انصافی نکنند، ببینید چقدر وضع جامعه، وضع روا و خوبی خواهد شد.»
این توصیه ی قرآنی، اخلاقی و شرعی رهبری انقلاب برای همه ی ما باید درس باشد. هر چند امروز هم فرزندان انقلاب در جنگ نرم وسیعی با غرب به عنوان دشمن خارجی و با غرب گرایان به عنوان سربازهای بی یا با جیره و مواجب دشمن در داخل قرار دارند و باید در مقابل انحرافات، مفاسد و تخلفات با قدرت و صراحت بایستند اما این ایستادن باید منطبق بر اخلاق اسلامی باشد- که البته تا همین امروز هم به واسطه‌ی رشد اخلاقی و اعتقادی جریانهای وابسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی در اکثر مواقف توانسته اند موفق و با روسپیدی در درگاه پروردگار حاضر شوند- و در همین طریق حساس باید مراقب آبرو و شان افراد باشند. انگشت شماری از افراد به نام انقلاب و انقلابی گری در همین چند روز شایعاتی را علیه دو نخبه ی انقلابی معرفی شده توسط جریانها و تشکلهای انقلابی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی به صورت عمومی نشر داده اند که بسیار تاسف آور بوده است. وقتی آموزه های قرآنی ما و دستورات اسلام عزیز و تاکیدات نایب امام عصر«عج»،خامنه ای عزیز، بر این است که حتی در مواجهه با دشمنان، رعایت انصاف و اخلاق شود چگونه می‌شود ما بر خود پیشوند یا پسوند انقلابی بگذاریم اما بدیهی ترین اصول آن را زیر پا بگذاریم؟ هر چند دامن اکثریت قریب به اتفاق نیروهای خون داده و خون دل خورده ی انقلابی در استان کرمانشاه از گرد بی اخلاقی پاک است و بسیاری از این عزیزان خود قربانی تیرهای سهمگین تهمت و دروغ و پروپاگاندای غرب گرایان بوده و هستند اما معدودی را هم می توان یافت که یا به علت اعتماد به برخی اطلاعات دهندگان ناصالح و یا به دلیل عدم اطلاع از عمق برخی مطالب در چنین دام هولناکی گرفتار آمده اند که امیدواریم تداوم نداشته باشد.
۶- در پایان خطاب به برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی متذکر می شود که مبادا در عرصه ی خطیر معرفی و انتصاب مدیران در استان کرمانشاه، روابط آلوده، مصلحتهای شخصی و باندی و فریبکاریهای شایع در عرصه ی سیاست شیطان محورانه و منفعت طلبانه را، ابزار عمل قرار دهند. شاید بسیاری از آنچه در پنهان هری یک از ما جریان دارد در این ایام چند روزه ی دنیا به ظهور نرسد اما تردید نکنید در پیشگاه پروردگار و در محشر کبرایی که تک تک ما با دستانی بسته در مقابل حضرت احدیت حاضر خواهیم شد صحنه ی بازی، مستقیم و شفاف به دست قهاری است که پیش از این ما و شما را انذار داده که « یوم تبلی السرائر» را باید جدی بگیریم.
شاید امروز من و شما بتوانیم با سیاست های عمروعاصی گلیم دنیاطلبیهای خویش را از آب بیرون بکشیم اما بترسیم از اینکه همین پرده پوشی متداوم نمایش واضحی از سنت امهال خداوند باشد که هر چه بیشتر و طولانیتر باشد باید از خود و عاقبت خود و این استدراج تلخ، بیشتر هراس داشت.
لازم است تاکید شود با بررسی مجدد برخی شبهات و ابهام های مطروحه توسط افراد موثق و مطلع و مشخص شدن عدم صحت این ادعاها و یا وجود دلایل واضح برای برخی از آنها، مجموعه ی تشکلهای انقلابی استان کرمانشاه بر نظر قبلی خود مبنی بر صلاحیت بیشتر هر یک از دو فرد معرفی شده یعنی آقایان دکتر قباد محمدی و دکتر سیاوش وزیری برای تصدی پست ریاست دانشگاه نسبت به سایر افراد داخل و خارج استان، بومی یا غیربومی، ابرام ورزیده و ضمن احترام به سایر گزینه های مطروحه، از همه ی دلسوزان انقلاب در استان استدعا می شود ضمن رعایت اخلاق اسلامی، به صحنه‌ی حمایت از این دو چهره ی نخبه، کارآمد و انقلابی آمده و از افتادن در دام اختلاف افکنیهای برخی عناصر پنهان و شیطنتهای آمیخته با فریبشان که گمان می برند بسیار پنهان است ولی آشکار شده، احتراز کرده و با خودداری از دمیدن بر آتش اختلاف و عدم بها دادن به شایعات بی قدر و فاقد اخلاق، از بروز مجدد آسیبهای متعددی که در اکثر قریب به اتفاق ۲۰ سال گذشته به واسطه ی در اختیار گذاشتن عنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به دست عناصر فرصت طلب و فریبکار خودداری کنند.
والعاقبه لاهل التقوی و الیقین
Share/Save/Bookmark