توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66210
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۴
اینهمه استاندار؟؟؟؟
اینهمه استاندار؟؟؟؟
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ این روزها لیست های کاغذی منتشر میشود.سر شار از *استاندار*سر شار از دوطیف عاشقان *خدمت*وتشنگان *قدرت*.برخی به در دیوار میکوبند خویشتن خویش را که نامشان در لیست های کاذب بیاید .گفته اند وصف العیش نصف *العیش* امروزه به حقیقت پیوسته .دولت سید هرچه کند سر می نهیم .اما امان از فرصت شناسان . *هواشناس* . *فرصت* *طلب* ،برخی از این جماعت استاندارطلب حتی نمیتوانند مبصر یه کلاس شوند . ویا یک بخشدار ‌.برخی هم تاکسی برگشته اند ..باز رنگی وروغنی .ماله کشی .وبفرمایید وبدید دست بنگاه داران سیاسی .که قسم وایه که اقا این ماشالله بلدوزده .منتهی دست یه خانم دکتر بوده فقط رفته مطب وبرگشته .بخواهی ومجال بدهی بیستون را میکند .بر چشم بدش لعنت .بنگاه داران سیاسی هم راه افتاده اند .بنگاه داران سیاسی برخی نمایندگانی هستند که به *نانمایندگی* شهرت وافر دارند
.برخی ورشکستگان سیاسی .مزید بر اینها برخی کدخدا وپدر خواندگان وخان بازارها .هم اضلاع بعدی .البته پول وزور ومکر هم اضافه بفرمایید .این اشکال غیر متقارن هندسی همیشه وجود داشته اند .منتهی الان در دولت *عدالت* پبشه اول با ستاد سازی تشریف اوردند .گاهی با پول وگاهی هم با واسطه ها .اما این سوی ماجرا دولتی است عاشق خدمت .شیفته عدالت ویار ولایت .این دولت را باید کمک کرد از فرصت سوزان .نا نمایندگان .پدر خوانده ها .مافیای قدرت وثروت .رانت خواران .اقا زاده ها واقا زاده زده ها ،واز انانی که ما را به رندی افسانه کردند ....بقول لسان الغیب پیران جاهل وشیخان گمراه نجات بدهیم .نجات یعنی اجازه بدهیم دولت با مطالعه وانقلابیون با مطالبه منطقی .شایسته سالاری کنند .الان اونقد لیست اضافی در جیب عمله واکره اصحاب فشار .سفره سازان .ووو وجود دارد که میتوان با ان تمام کشورهای اسیا وافریقا وخاور دور وخاور نزدیک وخدا قسمت کنه اروپا وامریکا را از لحاظ نیروی استانداری تامین نمود .این طنز سیاسی نیست حقیقتی تلخ است که باید پذیرفت الان بحمدالله در قحط الرجال اعتدال وانفعال وکارگزار .بار گزار وو اونقد مسئول کاغذی داریم .که سر تا پایشان شعله ور از عشق خدمت است .درتاریخ ایران کمتر بخود دیده ایم همه هم دارای احساس،تکلیف .شرعی این کت وشلواریهای چند میلیونی بادخودروهای میلیاردی هر روز در حال رایزنی برای خدمت یا نفوذ به ارگان دولت .اما دولت باید بهوش باشد .دولت ضد فساد با عمله واکره نا ثواب ونا صواب .سازگاری وهمخوانی وهم خونی ندارد .برخی هیات ومساجد هم نشان داده اند که انتخاب انها با بصیرت نیست البته هیاتی های بصیر وتوانا ودارای تحلیل ما فراوانند ولی این اقل از جنس خاصی است که با تمسک به مقدسات بدنبال نمد برای کلاه خویشند ولی انها که شکم بر چاقو ساییده ومیساییند .بیشتر بدنبال ماسیدن چیزی دیگر هستند . ببخشید اطاله کلام شد .همه ما باید دولت دست پاک .وتوانا ومقتدر .وعدالت پیشه وعدالت باور ایت الله دکتر رئیسی را مراقبت کنیم ومدام ناظر باشیم واطلاع رسانی کنیم که نا ا هلان نتوانند نفوذ را تداوم بخشند .انانی را میگویم ومیگوییم که با تمسک به مقدسات بر دوش مردم سوار شده وبه الاف الوف رسیده اند .مراقب لیست بدستهایی باشید که از سوی برخی موجهین بی بصیرت ساپورت میشوند.
محمد حسین ترکمن
Share/Save/Bookmark