توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 71115
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۵۸
در صورت فوت رئیس‌جمهور
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:


◻️ در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

◻️ در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
👈 برابر موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جناب آقای مخبر بطور موقت( برابر اصل مذکور) عهده دار وظایف رئیس جمهور شدند
Share/Save/Bookmark