توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48418
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۹
كاسبان اربعين و هشدارها
كاسبان اربعين و هشدارها
اربعين اباعبدالله الحسين، و بزرگي و عظمت زينت رسانه توانمند كربلا و حادثه سرنوشت ساز اربعين و ذكر مناقب و اهل البيت بزرگوار آن حضرت و حضور خود جوش ميليون ها زائر از گوشه گوشه جهان نشانه اي از يك حركت عمومي و آرمان خواهي شهادت طلبانه و حق مدارانه است كه در سال هاي اخير، جان گرفته و مي رود كه به يك حركت ارزشمند جهاني تبديل شود و اين نقطه و خاستگاه نوراني مي تواند نقطه اتصال تمامي مسلمانان و حتي غير مسلمانان در حق جويي و حقيقت پوئي و آرمان نگري و ارزش خواهي در دنيا باشد ايران اسلامي كه ام القراي اين حركت عظيم و حق طلبانه بوده كه اين نمايش جهاني را هدفمند ساخته و در جهت بيداري جهان اسلام ساماندهي و هدفمند نمايد،بديهي است اين حركت آسيب‌هايي دارد و دشمن و عوامل نفوذي كه از اين قدرت مي هراسند با نفوذ خود به سمت و سوي انحراف از معيارها مي انديشند لذا در اولين قدم اربعين را نبايد دولتي نمود، و اسباب دولتي شدن آن فراهم شود، اين روزها شاهديم كه سوء استفاده كنندگان و كاسبان اربعين هم به شكلي سامان پذير شده و تمام توان خود را براي سوء استفاده هاي اقتصادي از اين رخداد بكار گرفته اند، اخبار دستگيري عواملي براي جعل ويزا، ناتواني و استيصال دولت در گشودن مرز خسروي گرچه گناه اين موضوع به طرف و سمت و سوي دولت عراق كشيده شود.
هزينه هاي سنگين سفرهاي هوايي، گران شدن هزينه هاي تردد، و حتي پاركينگ سازي هاي هدفمند اقتصادي و در يك جمله ورود ( كاسبان و جاعلان)‌به اين حوزه ، و از سوي ديگر استيصال دولت در صدور ويزا كه آن را به بازار آزاد كشانده و مورد طمع جاعلان قرارگرفته نشان مي دهد كه اين حركت الهي و آرماني حتماً داراي تمهيدات ويژه اي است كه در اين مورد بايد از مقام معظم رهبري استعانت طلبيد، بايد دولت وظيفه اش را در قبال اين حركت، تدارك ، هزينه گذاري و پيش بيني اعتبارات ويژه براي زائران و مشتاقان باشد نه اين كه برخي ارگان ها سياست بازي هاي كاسبكارانه را مدنظر قرار دهند.
براستي چه اشكالي وجود دارد كه دولت براي كاستن از بار اقتصادي در زمينه حمل و نقل مواد غذايي، بهداشتي و پزشكي اهتمام بيشتري بخرج داده، و اين راه مبارك را بنانهد كه اين راه سعادت پرور و البته داراي حسنات فراوان به يك حركت جهاني تبديل شود.
بهرحال بايد از صداوسيما كه در اين راه بيشترين سهم فرهنگي را علي رغم غربت هاي فراوان از سوي دولت را تحمل مي كند سپاسگزاري نمود.
براستي ابعاد اربعين را بايد بازگشايي و رمزگشايي نمود، و قهرمان اربعين نقش زينب (س) و ولايت پذيري او را بايد بدرستي بازگو نمود كه اين امر بعهده رسانه ملي است. تبيين و تنوير و از سويي با درايت و تدبير فرهنگي از اربعين يك تنديس فرهنگي و مذهبي ساخت كه بتوان همواره از آن به عنوان حركتي شتاب دهنده در جهت ظلم ستيزي مورد استفاده قرار داد.
لذا بايد از مجلس شوراي اسلامي درخواست سرفصلي ويژه براي اين امر مهم را نمود و از نمايندگان مردم درخواست كرد كه از
بيت المال براي اين راه نوراني سرمايه گذاري كافي فرهنگي نموده و با دادن اعتبارات ويژه فرهنگي و در اختيار گذاشتن رسانه ملي گام عظيمي در بسط اين فرهنگ بردارد.
از دولت هم به خاطر ناتواني هايش در بازگشايي مرز خسروي و گران كردن حمل و نقل و همچنين ناتواني در صدور ويزا براي مشتاقان و الاآخر سپاسگزاريم.
Share/Save/Bookmark