توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66373
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۲
هفته نبروی انتظامی مبارک
نیروی انتظامی هژمونی قدرت یا مولفه مهر
نیروی انتظامی هژمونی قدرت یا مولفه مهر
به گزارش خط نیوز: نیروی انتظامی هژمونی قدرت یا مولفه مهر ،. مهر ماه وهفته نیروی انتظامی سوژه مناسبی است که به این عملکرد بپردازیم .امنیت برای هر کشور وهر سامانه در دنیا دارای اهمیت ویژه ای است .حتی لشکر کشی قدرتها به بهانه ایجاد ثبات وامنیت انجام میشود .فلذا امنیت اعم از ایجادی ویا روانی از مهمترین دستاوردهای یک حکومت محسوب واولین مولفه توانایی در حاکمیت محسوب میگردد .این مولفه مهم در اوج بحرانهای سیاسی نیز مورد توجه امام راحل قرار گرفته .بنحوی تشکیل یک تفکر مردمی را در حکومت پایه گذاری مینماید .این مقدمه برای موخره ای است که در ذیل میاید .بحران های سیاسی .واقتصادی در امتداد امنیت باز تعریف خاصی دارد .یعنی نقض ونقص،امنیت میتواند بازده شوک های سیاسی واجتماعی.واقتصادی باشد .در سال های اخیر بواسطه های مختلف .ما در جامعه شاهد شوک های متعدد بوده ایم که امنیت را بطور جدی در بحران قرار داده است .حجم انبوه رسانه های معاند تبلیغات سیاسی وتفرقه افکن .دشمن موردهدف قرار داده اعتصاب های گو نا‌گون .فشارهای اقتصادی .تبلیغ دشمنان .برخورد محافل صهیو نیستی .وعملیات روانی پادوها وعمله های سیاسی که در سیگنال رسانی وجاسوسی سیاسی فعالند .همگی دارای بار ضد امنیتی است .این حجم نارسایی سازی ویا قصور وتقصیر برخی مسئولین همگی بازده امنیتی را بدنبال دارد ودر این میان توانایی برای خنثی سازی عوامل ضد امنیتی .برخورد ویترینی ان در جامعه وایجاد نظم وامنیت داخلی بعهده این نیرو است گرچه نقش هم افزایی گمنام ترین فرزندان این ملت سهم عظیمی در امنیت بازی میکند .در این میان بایستگی وشایستگی این نیرو را علی رغم مشکلات .کرونا ستودنی وباز تحلیل ان گرچه ملال اور است اما در بحر بحرانها نقش این نیرو ارزشمند وبی بدیل است .ام *ا در غرب کشور*وخاصه استان کرمانشاه.نقش،این نیرو را در حفظ وشاکله امنیت خاصه در بحران ها باید ارزشمند .تاثیر گذار .دانست .مرز طولانی ما با عراق .فشارهای اقتصادی .وچند گونگی مذهبی مردم .گرچه تنوع قابل احترامی است اما همواره تهدید های خاص،خود را دارد که دشمن برای ان سرمایه گذاری میکند .گرچه برخی لات بازیهای نابالغانه ودله دزدی هاو احیانا ناامنی های سازمان یافته گاهی مزاج ومذاق مردم ویا مسئولین را تلخ میکند .ولی این موارد بر شاخصه اصلی امنیت تاثیر موثری ندارد ومهاران در کوتاهترین مدت نشان داده که *فرماندهی* نیرو در کرمانشاه وپرسنل از جان گذشته ان بخوبی در مهار ان موفق بوده .بیاد داریم برخی زور گیریها در کرمانشاه طی اندک مدتی کوتاه عوامل ان شناسایی وبه مقامات صالح معرفی شده اند .لذا گاهی که برخی اتفاقات ناگوار رخ میدهد باید به ریشه ها وژئو پلتیک شاکله ان پرداخت .البته در دلسوزی مسئولین ونمایندگان محترم شک نداریم .اما با این مواردباید ساختار شناسانه عمل کرد .بهر حال در این ایام باید به نیروی انتظامی ولایت محور وتوانا در کشور خدا قوت گفت وبه این نیروها وفرماندهی مقتدر ومومن وتوانای ان دست مریزاد گفت .البته نباید منکر شد که ممکن‌است در دل چنین نیرویی افرادی متخلف هم دیده شود که این نیرو با دیده بانی وپایش خود نشان داده با تخلف برخورد حواهد کرد .ومردم را به نظارت دعوت نموده.اما اخر اینکه یکی از وزیران دولت بریتانیا اخیرااعلام نموده که تنها جرائت بیرون رفتن ندارد .از کلام ایشان به این نکته میرسیم که نیروی انتظامی وشهدای بزرگوارش،در کشور ما چه توانایی عظیمی داشته که هم هژمونی قدرت ومولفه مردمی را هم ا میزی نموده .وترکیب ان توانایی امنیتی است که مردم حتی دختران وزنان ما براحتی در نیمه های شب براحتی تردد داشته ودلهره وزیر بریتانیایی را ندارند
Share/Save/Bookmark