توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 71279
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۲۴
آنالیز نامزدها بدون روتوش🔸️
🔹️
🔺️_بخشی برای ایجاد زحمت برای شورای نگهبان ثبت نام کردند.
🔻_برخی برای ازدیاد دشمنی برای نظام با رد صلاحیت شدنی که خود خوب می دانند پادر وزارت کشور جهت ثبت نام آمدند.
🔺️_برخی برای سهم خواهی از دولت آینده.
🔻_برخی نامزدپوششی هستند.
🔺️_برخی برای بالا بردن پرچم حزب خود که احساس نشود دچار خواب سنگین شده که در فتنه ها کاملاً در خواب ولی امروز احساس تکلیف کرده پابه عرصه گذاشتند.
🔻_برخی برای برداشتن بار سنگین نظام ولو به قیمت گذاشتن آبروی خود آمدند.
🔺️_برخی برای کمک به حرکت پرشتاب انقلاب،آرمان انقلاب،وآرمان امامین انقلاب آمدند.
🔻_برخی بابرنامه آمدند.
🔺️_برخی بی برنامه آمدند.
🔻_برخی برای ایجاد جنگ روانی وتسویه حساب با انقلاب وروشن کردن چراغ بی فروغ دشمنان قسم خورده نظام به صف شدند.
⚜حالا برادرم خواهرم با چشمان باز بدون تعصب،قومیت،تحزب گرایی،و...درانتخابات اصلح را انتخاب کن تا مسیر رئیس جمهور شهیدمان ادامه داشته باشد ودل رهبرمان شاد شود یاعلی
Share/Save/Bookmark