توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 29023
شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۹
زمان مناسب برای پیمان پولی سه جانبه ایران، چین و روسیه
حسین بردبار
زمان مناسب برای پیمان پولی سه جانبه ایران، چین و روسیه
هم اکنون حدود ۵۰ پيمان دوجانبه پولي ميان کشورهاي جهان منعقد شده است که البته بيش از نيمي از آن ها ميان يوان چين با ساير ارزهاي جهان است و آخرين آن ها سال گذشته ميان استراليا و کره جنوبي بسته شد.

پيمان هاي دوجانبه پولي جداي از اين که ابزار مناسبي براي حذف دلار از روابط بانکي و معاملات پولي ميان کشورها مي باشد و از سلطه دلار و تحريم هاي بانک مرکزي آمريکا بر ارتباطات بانکي ميان کشورها جلوگيري مي کند، راهکار خوبي براي توسعه روابط اقتصادي ميان کشورها به ويژه کشورهاي همسايه و کشورهاي مستقر دريک منطقه جغرافياي سياسي و اقتصادي است به طوري که اخيرا بحث هايي درمورد ايجاد يک پيمان پولي دوجانبه با کشور ترکيه نيز مطرح شده است.

اما آنچه که انگيزه اصلي نگارش اين يادداشت شد، فراهم شدن فضايي مناسب به لحاظ ژئوپلتيکي و ديپلماتيک ميان کشورهاي ايران، روسيه و چين است که مي تواند پشتوانه خوبي براي ايجاد پيمان پولي بين هريک از اين دو کشور عضو دايم سازمان ملل با ايران يا حتي ايجاد يک پيمان راهبردي سه جانبه پولي قرار گيرد.به نظر مي رسد شرايط ذيل بستر ساز اين فضا و زمان مناسب است:

اول،توسعه روابط ديپلماتيک ميان کشورهاي ايران، چين وروسيه با اتخاذ رويکرد جديد سياست خارجي در دولت يازدهم چه درقالب مذاکرات ۱+۵ و چه درافزايش ديدارهاي دوجانبه و سه جانبه در عالي ترين سطوح سياسي به طوري که طي حدود يکسال از ابتداي تشکيل دولت يازدهم تاکنون حداقل سه بار ديدارهاي دوجانبه ميان روساي جمهور چين با ايران و همچنين دوبار ميان روساي جمهور روسيه و ايران برگزار شده است که آخرين مورد آن ها درحاشيه اجلاس سازمان همکاري شانگهاي مي باشد.

دوم، تحريم روسيه توسط آمريکا و غرب که موجب شده است روسيه نيز دست به اقدامات متقابل بزند نظير قطع واردات ميوه و محصولات غذايي از اروپا که زمينه را براي صادرات ميوه ايران که اتفاقا از تراز مثبت خوبي نيز درسبد محصولات صادراتي ايران برخوردار است، همچنين امکان توسعه تجارت ميان دو کشور را فراهم مي کند و اوضاع را به گونه اي ساخته است که روسيه هم اکنون به دنبال شرکاي اقتصادي جديد در منطقه و جهان است.

ودست آخر تداوم رقابت و دست وپنجه نرم کردن روسيه و غرب برگرفته از عوامل سياسي و اقتصادي نظيرطولاني شدن ناآرامي ها در اوکراين و گسترش ناتو تا دروازه هاي اين کشور که مسکو را به فکر حذف دلار از چرخه تجارت خارجي خود به عنوان يک ضربه به غرب انداخته است از يک سو و جدال يوان دربرابر دلار که چين و آمريکا را به رقباي جدي براي کسب رتبه هاي نخست صادرات دنيا تبديل کرده است؛ درچنين شرايطي ايجاد يک پيمان پولي دوجانبه يا حتي سه جانبه ميان ايران، روسيه و چين بي ترديد به پيشبرد راهبرد اقتصادي اين دو کشور در رقابت با آمريکا و غرب کمک موثري خواهد کرد همچنان که به عنوان برگ برنده اي در رفع تحريم هاي ظالمانه غرب عليه ايران نيز خواهد بود.
Share/Save/Bookmark