توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66186
سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۵
کارتن خواب هاي سياسي کرمانشاه
به فرموده رهبر معظم انقلاب، کرمانشاه سينه ستبر مقاومت است.
کارتن  خواب هاي  سياسي  کرمانشاه
به گزارش گروه سیاسی خط نيوز؛ استاني که از مظلوم ترين استان هاي کشور است.
استاني سرشار از جوانمردي، پهلوان صفتي و ميدان داري در روزهاي سخت، کرمانشاه که دروازه ايران به کربلاي معلا، سال هاست حال مناسبي ندارد.
در اين استان که بهشت تن آسايي واليان ناتوان و البته خفته بوده، فرياد برخي از نمايندگانش هم به جايي نرسيده و هر روز از اين باغ گل، بري مي رسد!!
امروز که همه کشور براي تغيير آماده شده نماينده ما و يا نانماينده اي با صراحت از ادامه دولت روحاني و ادامه مديريت اعتدال سخن به ميان آورده است. البته که گاهي منافع و مصالح اقتضا مي کند که صراحت حاميان داستان گندم ري را ازنمايي کند که به فکر حفظ مصالح و منافع باشند.اين نوع نمايندگان و اين طيف تفکر سال هاست بر تخت خواب هاي پر قو لميده و فرزندان عزيز، مکتبي، متعهد و آرماني نظام کارتن خواب اين تفکر بوده اند.
اين جماعت شرم هم نمي کنند و چهره به چهره با جماعتي که به عدالت و حريت راي داده اند، هنوز به دنبال تفکر گلابي برجام، سياه مشق مي نويسند.
مردم اگر به گندم ري و سفره داري رانت جويان و رانت پيشگان دل بسته بودند حتماً به امتداد دولت اعتدال متمايل مي شدند.
درست است که به دليل تغافل هاي انجام شده در انتخابات مجلس، برخي انتخاب ها بر اساس معامله و پول و زور و سفره داري سياسي بوده تا برخي به الاف الوف نمايندگي برسند ولي انشاالله اين رويکرد در آينده اين خطه تکرار نخواهد شد.
امروز تفکر علوي بسط يد يافته و با ظهور و بروز جبهه عدالت پيشه در مرام و هدف بساط تزوير و تجارت پيشگي سياسي رو به جمع شدن است.
امروز آناني که با زور و پول گلوگاه هاي احد انقلاب را به غنايم آلودند، بايد بدانند عمر فرستادن بچه هاي نظام و انقلاب به کارتن خوابي سياسي به پايان رسيده است و تيغ علوي از نيام عدالت بيرون آمده و روز به روز بيشتر برگردن عاملان رانت و رانت پيشگي احساس مي شود.
سربازان راست قامت خميني و فرزندان قد برافراشته ي ولايت، تحت بيرق فرزندي از فرزندان سلاله عشق در گام دوم انقلاب، ظهور جدي و مشعشع يافته و اين دوره، دوران طلايي انقلاب خواهد بود.
با استعانت از ذات احديت، فرزندان خلف خامنه اي تيغ عدالت را برگردن ظلم خواهند کشيد.
Share/Save/Bookmark