توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66394
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۳
بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛
ادامه پسلرزه‌های فین بعد از گذشت ۲ هفته از زلزله دوگانه/سیستان با زلزله ۵.۱ لرزید
ادامه پسلرزه‌های فین بعد از گذشت ۲ هفته از زلزله دوگانه/سیستان با زلزله ۵.۱ لرزید
پس از گذشت ۲ هفته از زلزله دوگانه فین استان هرمزگان پسلرزه‌های آن همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن طی این مدت مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای ۵.۱ را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا، علاوه بر ادامه دار بودن پس‌لرزه‌های زلزله دوگانه فین استان هرمزگان در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵.۱ رخ داد. ضمن آن که بروجرد استان لرستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزید.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۹ آبان

در خانه زنیان استان فارس زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۵، ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، بندر ریگ استان بوشهر زلزله ۲.۹، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۵، چغلوندی استان لرستان زلزله ۲.۸، گلباف استان کرمان زلزله ۲.۶، به ثبت رسید.

در فین استان هرمزگان، زمینلرزه‌هایی به بزرگای ۲.۷، ۲.۹، ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری، ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۴ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۳۱ کیلومتری قلعه قاضی، ۳۷ کیلومتری فین و ۳۸ کیلومتری بندرعباس این استان بوده است.

یکشنبه ۳۰ آبان

در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۶، قلعه خواجه استان خوزستان زلزله ۲.۵، حاجی آباد استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵، کیاسر استان مازندران زلزله ۲.۵، سطر استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ گزارش شد.

در فین استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۹ کیلومتری به ثبت رسید و زلزله ۲.۵، ۲.۶، ۲.۹ را تجربه کرد.

بروجرد استان لرستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری لرزید که رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۸ کیلومتری بروجرد و ۹ کیلومتری اشترینان این استان و ۲۸ کیلومتری سامن استان همدان بوده است.

دوشنبه اول آذر

در زهکلوت استان کرمان زلزله ۲.۸، رودبار کرمان زلزله ۲.۹، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۶، قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

فین استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۹ کیلومتری فین، ۴۳ کیلومتری بندرعباس و ۵۲ کیلومتر قلعه قاضی این استان بوده است. همچنین فین با لرزه های ۲.۹، ۲.۸،۲.۶، ۳.۷ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید.

سه شنبه ۲ آذر

در شبانکاره استان بوشهر زلزله ۲.۶، خشت استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

در فین استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

قلعه قاضی استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

چهارشنبه ۳ آذر

در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۵.۱ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۷ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و ۷۵ کیلومتری گلمورتی این استان و ۶۵ کیلومتری محمدآباد ریگان استان کرمان بوده است.

در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۹، ۳.۱ در عمق ۲۴ کیلومتری، لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، هفتگل استان خوزستان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

قلعه قاضی استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید.

قصرشیرین استان کرمانشاه با زلزله ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۳ کیلومتری قصر شیرین و ۴۰ کیلومتری سرپل ذهاب این استان گزارش شد.

پنجشنبه ۴ آذر

در فین استان هرمزگان دو زلزله ۲.۸، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

در بندر گناوه استان هرمزگان زلزله ۲.۹ رخ داد.

جمعه ۵ آذر

در فین استان هرمزگان زلزله ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

در چلگرد استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
Share/Save/Bookmark