توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 67394
دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۵
استمداد از رییس قوه قضاییه
مبارزه بامافیا، (سیم کارتها مجعول،وربا خواران )
در هفته قوه قضاییه با یاد از شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی ویاران انقلاب ،ضمن سپاس از قوه قضاییه وقضات شریف وعزیز ان. بر آن شدیم در این موقف یکی از معضلات را بررسی نماییم بحمدالله در استان کرمانشاه وعملکرد مفید قوه با وجود نیروهای توانمند وارزشی در راس این قوه امیدواریم این دغدغه با انعکاس وپیگیری به نقطه عطفی منجر شود.
مبارزه بامافیا،  (سیم کارتها مجعول،وربا خواران )
یادداشت مدیرمسئول _ جرایًم‌ سازمان یافته ،در هفته قوه قضاییه ضمن تقدیر از زحمات طاقت فرسای عزیزان این قوه به طرح معضل جرم های پبچیده ومافیایی سارمان یافته میپردازیم واز ریاست محترم قوه در خواست رسیدگی وپیگیری این نوع جرایم را داریم ،یکی از پدیده های جرم خیز روبه تزاید سیم کارت های،مجعول فیک است که یکی از ابتلایات جامعه فعلی ماست ودیگری ،نمایش قدرتمندانه ربا خواران در بازار در ورید های اقتصادی کشو ر است ،امروز شاهد مزاحمت ها وباج خواهی هایی هستیم ،که سیم کارت های فیک ریشه انهاسث وتجارت کثیف وسازمان یافته این سیم کارت وسود میلیاردی ان قابل توجه است ، ومعضل دیگر رژه قدرتمندانه ربا خواران که با معاملات صوری گاه تا ۵۰۰ در صد سود از قربانیان میگیرند واحدی هم برای آنها مزاحمت ایجاد نمیکند این دومعضل بزرگ وجریان مشت پرده ومافیای عظیم آن‌ امروزه از جرایم سازمان یافته است ،که مافیای ان هرروز وبه خیال راحت
قربانی میگیرد ، این دوجرم پنهان دستش بخون دهها وصدها ایرانی بصورت پنهان آلوده شده وباید
اراده های قوی برای مقابله با ان مشاهده تدارک دید ،قر بانیان سیم کارت های فیک هنوز امار رسمی ندارد اما میتواند پشت بسیاری از اخاذی های مجرمانه وفسادهای گسترده وهتک حرمت وحیثیت هزاران ایرانی را در دادگاهها ناظر بود ، ومشاهده شده این باندهای جنایتکار در هسته مرگزی وفرماندهی انها افرادی با اشنایی مطلق با حقوق شهر وندی وقانون لانه کرده وسیستم را برای اخاذی از طعمه ها هدایت میکند ،این در حالی است که پلیس امنیت ونیروهای گمنام امام عصر مجدانه در پی کشف وخنثی سازی هستند ،در این میان این مافیای بی سر وصدا تا کنون سر قربانیان خود را به دیوار کوبیده، قوای کشور برای این اعمال مجرمانه اقدامی عملی و قوی وبازدارنده را به انجام نرسانده ،این پدیده که قربانیان خود را در میان خانم های جوان ،وافراد دارای اشتهار دنبال میکند با داشتن نیروهای اخلالگر،اراذل واوباش تصمیمات خود را اجرایی میکند لذا ضرورت حاد فعلی این است که ریاست محترم قوه قضاییه برای این اخاذان دادگاهی ویژه با اختیارت خاص طراحی کند ،تا بیش این شاهد رشد این پدیده شوم نباشیم ،پرد ه دوم رباخواری وگسترش،معنی داران است که امروز این پدیده زشت حیات اقتصادی جامعه را تهدید میکند ،سودهای کلان وسفته بازی ،شرخری اراذل واوباش،پروری ،از عوارض این پدیده زشت واز آن سو متلاشی شدن کسب وکارها ،خانواده ها ، ونهایتا خود کشی وانتحار قربانی پایان خط اول ،وخط دوم هجوم لاشخواران ربا خور به خانواده قر بانیان است ،که متاسفانه هم روش قضایی وهم برخوردی با این مفسده ،مطول ،وفاقد بنیه قوی است ،ولذا شاهد افزایش موج زندانیان در این زمینه ورشد وهرس نزول خواران حرفه ای در کشور هستیم‌ ،این دو پدیده اقدام سریع ،وقوی ودر عین حال قاطع قوه قضاییه را میطلبد.
در این مقطع اقتصادی وسیاسی کشور اقتضا میکند که قوی وقاطع ودور از بورکراسی شعبات ویژه ای برای رسیدگی فوریتی این دو پدیده تشکیل وبا استفاده از قضات مجرب ،استعلام سوابق قربانی ها و ایضا جریان مافیایی اخاذی فضای مجازی وسیم کارت های مجعول،از یک سو واز سوی دیگر برخورد قوی وقاطع با ربا خواران شاهد تحول در برخورد بامافیایی باشیم که هستی وسلامت مردم را بطور جدی تهدید میکند بدیهی است صرفا باپیامک وپیامک درمانی نمیشود به جنگ صاحبان قدرت وعمال پیدا وپنهان البانی
نشین ها رفت زیرا پدیده اخاذی ها سیم کارت های فیک و مدیریت فضای مجازی در این زمینه حتما یک سران به نفاق،اتاق های جنگ روانی واقتصادی صهیو نیسم والبانی نشین ها وجنگ روانی انها بر میگردد،وباید کشور را در مقابل این ویروس،خطر ناک حفظ نمود.
لذا از ریاست قوه قضاییه استمداد می طابیم.
Share/Save/Bookmark