توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 34599
شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۵
کسوف، اعتدال بهاری، و ماه از نزدیکترین فاصله تصاویر/ جمعه، تلاقی سه پدیده زیبای آسمانی
کسوف، اعتدال بهاری، و ماه از نزدیکترین فاصله تصاویر/ جمعه، تلاقی سه پدیده زیبای آسمانی
همزمانی دوپدیده خورشیدی در بخش هایی از اروپا با قرار گرفتن ماه در نزدیکترین فاصله به زمین بسیار نادر است.
 
Share/Save/Bookmark