امام خمینی (ره) همیشه یک معلم است برای تدریس مبارزه با نفس در مکتب انقلاب اسلامی

16 بهمن 1400 ساعت 11:52


بسم الله الرحمن الرحیم «دعوا های ما دعوایی نیست که برای خدا باشد همه لز گوشمان بیرون کنیم . ،آیا ما برای مصالح اسلام‌دعوا میکنیم خیر . مسئله این حرفها نیست . امام‌خمینی (ره) این جملات ساده عمیق و لبریز از ایدئولوژی توحیدی نشان از رسیدن به اوج بلوغ توحیدی است . از نشانه های «فنا ی فی الله » است این جملات از زبان رهبری هشتاد ساله در سخت ترین روزهای انقلاب اسلامی که انبوه جریانات و گرایش های سیاسی دنبال سهم خواهی از انقلاب بودند صادر شده است . اما خواندن و شنیدن ان هنوز تلنگر است هنوز مصداق ( یقظه.) بیداری است. هنوز مکیال تمییز و تشخیص انقلابی گری از قدرت طلبی است . امام خمینی (ره) همیشه یک معلم است برای تدریس مبارزه با نفس در مکتب انقلاب اسلامی . سبک زندگی ؛ اش . ادبیاتش عرفانش عبادتش مبارزه اش پیروزی اش همه و همه الگو است فرا انسانی که نباید به هیچ قیمتی از اذهان دور بماند . امام‌خمینی (ره ) خود به پاخاسته علیه طاغوت بوده و سالها در منازعات سیاسی نقش اول را بر دوش کشیده است و به‌خوبی ابعاد مبارزه را تا جایی که به محاصره نفس و قدرت طلبی زمینگیر نشده است را می شناسد . حال جای این سوال باقی است من و شما که گاه و بیگاه ادعای انقلابی بودنمان گوش فلک را کر میکند چقدر حدود منازعاتمان را به چهار چوب رضایت خدا قاب کرده ایم‌ ؟؟. چقدر با وجدان بیدار قلم می زنیم و مجادله میکنیم ؟؟؟ ایا حدود قدرت طلبی را از خدمتگزاری تفکیک کرده ایم‌ . دلمان در کدام اتش می سوزد اتشی که به گفته ی امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی ناشی از تلبیسات شیطان است یا اتشی که از درد و شوق برای خدمت به مردم و رضای خدا به جانمان افتاده است . و هزا ایا و اما که هر روزه ادعایش را داریم حرفش را می زنیم اما عاملش نیستیم کی ؟؟ کجا ؟؟؟ و‌چگونه؟؟ می خواهیم از گفتمان ؛ سیره و طریقمان حذف کنیم . کوتاه سخن اینکه گاهی در برخی از منازعات این روزها از بس هوای مشمئز کننده ی نفس قالب می شود که انگار هیچ روزنه ی امیدی برای جلب رضای خدا طراحی نشده است . و درهای بهشت برین کار برای خدا را به روی خود بسته ایم . بی کم کاست و بدون تعارف انقلابی بودن انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن اگر از لق لقه ی زبانمان عبور نکرده است . به امامین انقلاب اسلامی خون شهدا و به فرزندان بی ادعای ان مدیونیم اگر سرگرم بازی با واژه ها به دنبال اب و نان از بستر ادعای انقلابی گری هستیم مطمئن باشیم طلوع را نخواهیم .


کد مطلب: 67117

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcbz8b0.rhbz8piuur.html

خط نيوز
  http://khatnews.com