توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 67117
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۲
امام خمینی (ره) همیشه یک معلم است برای تدریس مبارزه با نفس در مکتب انقلاب اسلامی
امام خمینی (ره) همیشه یک معلم است  برای تدریس مبارزه با نفس در مکتب انقلاب اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
«دعوا های ما دعوایی نیست که برای خدا باشد همه لز گوشمان بیرون کنیم .
،آیا ما برای مصالح اسلام‌دعوا میکنیم خیر .
مسئله این حرفها نیست .
امام‌خمینی (ره)

این جملات ساده عمیق و لبریز از ایدئولوژی توحیدی نشان از رسیدن به اوج بلوغ توحیدی است .
از نشانه های «فنا ی فی الله » است
این جملات از زبان رهبری هشتاد ساله در سخت ترین روزهای انقلاب اسلامی که انبوه جریانات و گرایش های سیاسی دنبال سهم خواهی از انقلاب بودند صادر شده است .
اما خواندن و شنیدن ان هنوز تلنگر است هنوز مصداق ( یقظه.) بیداری است.
هنوز مکیال تمییز و تشخیص انقلابی گری از قدرت طلبی است .
امام خمینی (ره) همیشه یک معلم است برای تدریس مبارزه با نفس در مکتب انقلاب اسلامی .
سبک زندگی ؛ اش . ادبیاتش عرفانش عبادتش مبارزه اش پیروزی اش همه و همه الگو است فرا انسانی که نباید به هیچ قیمتی از اذهان دور بماند .
امام‌خمینی (ره ) خود به پاخاسته علیه طاغوت بوده و سالها در منازعات سیاسی نقش اول را بر دوش کشیده است و به‌خوبی ابعاد مبارزه را تا جایی که به محاصره نفس و قدرت طلبی زمینگیر نشده است را می شناسد .
حال جای این سوال باقی است من و شما که گاه و بیگاه ادعای انقلابی بودنمان گوش فلک را کر میکند چقدر حدود منازعاتمان را به چهار چوب رضایت خدا قاب کرده ایم‌ ؟؟.
چقدر با وجدان بیدار قلم می زنیم و مجادله میکنیم ؟؟؟
ایا حدود قدرت طلبی را از خدمتگزاری تفکیک کرده ایم‌ .
دلمان در کدام اتش می سوزد اتشی که به گفته ی امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی ناشی از تلبیسات شیطان است یا اتشی که از درد و شوق برای خدمت به مردم و رضای خدا به جانمان افتاده است .
و هزا ایا و اما که هر روزه ادعایش را داریم حرفش را می زنیم اما عاملش نیستیم کی ؟؟ کجا ؟؟؟ و‌چگونه؟؟ می خواهیم از گفتمان ؛ سیره و طریقمان حذف کنیم .
کوتاه سخن اینکه گاهی در برخی از منازعات این روزها از بس هوای مشمئز کننده ی نفس قالب می شود که انگار هیچ روزنه ی امیدی برای جلب رضای خدا طراحی نشده است .
و درهای بهشت برین کار برای خدا را به روی خود بسته ایم .
بی کم کاست و بدون تعارف انقلابی بودن انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن اگر از لق لقه ی زبانمان عبور نکرده است .
به امامین انقلاب اسلامی خون شهدا و به فرزندان بی ادعای ان مدیونیم
اگر سرگرم بازی با واژه ها به دنبال اب و نان از بستر ادعای انقلابی گری هستیم
مطمئن باشیم طلوع را نخواهیم .
Share/Save/Bookmark