با تصویب مجلس

نقش استانداران در حوزه تقویت فعالیت‌های نوآورانه مشخص شد

15 دی 1400 ساعت 11:41


نمایندگان مجلس در جلسه امروز استانداران را موظف کردند که منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه بکار گیرند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان، ماده ۱۲ این طرح را مصوب کرده و با تصویب این ماده نقش استانداران در حوزه تقویت فعالیت های نوآورانه را مشخص ساختند. متن کامل ماده ۱۲ طرح جهش تولید دانش‌بنیان به شرح زیر می باشد: بر اساس بند الف؛ ‌استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسایل بومی و با استفاده از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان بکار گیرند. بر اساس بند ب؛ سه جزء به عنوان جزءهای (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) به بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شرح زیر الحاق می شود: «۱۰-رئیس پارک و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه ۱۱- رییس مراکز نوآوری دانشگاهی با معرفی بالاترین مقام دانشگاه مربوطه ۱۲- نماینده اتحادیه دانشگاهای غیر دولتی استان» بر اساس بند پ؛ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به شرح زیر الحاق می شود: «۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمند سازی و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور استان» بر اساس بند ت؛ در تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت «و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» الحاق می شود. انتهای پیام


کد مطلب: 66907

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdchqwn-.23n-vdftt2.html

خط نيوز
  http://khatnews.com