توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66907
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۱
با تصویب مجلس
نقش استانداران در حوزه تقویت فعالیت‌های نوآورانه مشخص شد
نقش استانداران در حوزه تقویت فعالیت‌های نوآورانه مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه امروز استانداران را موظف کردند که منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه بکار گیرند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان، ماده ۱۲ این طرح را مصوب کرده و با تصویب این ماده نقش استانداران در حوزه تقویت فعالیت های نوآورانه را مشخص ساختند.

متن کامل ماده ۱۲ طرح جهش تولید دانش‌بنیان به شرح زیر می باشد:

بر اساس بند الف؛ ‌استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسایل بومی و با استفاده از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان بکار گیرند.

بر اساس بند ب؛ سه جزء به عنوان جزءهای (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) به بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شرح زیر الحاق می شود:

«۱۰-رئیس پارک و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه

۱۱- رییس مراکز نوآوری دانشگاهی با معرفی بالاترین مقام دانشگاه مربوطه

۱۲- نماینده اتحادیه دانشگاهای غیر دولتی استان»

بر اساس بند پ؛ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به شرح زیر الحاق می شود:

«۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمند سازی و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور استان»

بر اساس بند ت؛ در تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت «و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» الحاق می شود.

انتهای پیام
Share/Save/Bookmark