توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 68936
سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
درس مهم سپاه مغول به حمید فرخ نژاد و علی کریمی
فرمانده مغول با اطلاع از قدرت مقاومت و ایستادگی ایرانیان این فرمانده خائن را با گرمی پذیرفت و به اطرافیانش دستور داد تا تمام اطلاعات سیاسی و نظامی او را ضبط و ثبت کنند.
درس مهم سپاه مغول به حمید فرخ نژاد و علی کریمی
در فرهنگ فولکلور ایرانی گفته شده است: «یکی از فرماندهان خوارزمشاه در هنگام رویارویی با سپاه مغولان به ایشان پناه برد و درخواست پناهندگی کرد و در عوض قول داد تا نقشه استحکامات و استراتژی های حاکمان وقت ایران را در اختیارشان قرار دهد.

فرمانده مغول با اطلاع از قدرت مقاومت و ایستادگی ایرانیان این فرمانده خائن را با گرمی پذیرفت و به اطرافیانش دستور داد تا تمام اطلاعات سیاسی و نظامی او را ضبط و ثبت کنند. پس از اینکار او را نزد حاکم مغول آوردند.

این فرمانده خائن که با اشتیاق منتظر صله و پاداش بود با حکم قتلش توسط حاکم مغول روبرو شد و وقتی علت آنرا جویا شد حاکم مغول که فردی با ذکاوت بود گفت: تو که به ولی نعمت خود و کسی که تو را به این مقام و مکنت رسانده است خیانت کردی و اطلاعات او را به دشمنش دادی رحم نکنی ما که دشمنان کشور تو هستیم دیگر اصلا رحم نخواهی کرد و در موقع مقتضی به ما هم خیانت خواهی کرد در نتیجه در همان محل گردن این فرد را زدند تا درس عبرتی باشد برای دیگران».

پیام داستان یاد شده می تواند برای برخی‌ها که در ماه های اخیر به وطن فروشی روی آوردند، درس آموز باشد. لگدپراکنی و خیانت به میهن و رفتن به آغوش دشمن می تواند برای مدتی در نگاه وطن فروشان منفعت طلب مفید واقع شود اما به فرض محال موفقیت جریان باطل، قطعا اولین قربانیان همان خائنانی هستند که به میهن خود پشت کرده و آن را به ثمن بخسی فروختند.
Share/Save/Bookmark