توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 66160
يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۲
پسا کابینه!
پسا کابینه!
بعد از معرفی کابینه دولت سیزدهم توسط آیت‌اله دکتر رییسی و اقدامات راهبردی مرتبط با آن، بحث بعدی پیرامون کابینه های استانی است.

کابینه های استانی دارای اهمیت ویژه ای هستند. بعد از ۸ سال رهایش معنی دار مملکت و عدم جوابگویی دولت تدبیر وامید و پنجه اندازی مافیای اصلاحات بر منابع استانها، از فردای پساکابینه، باید دقت در چینش مدیران استانها با شتاب و البته دقت بالا، صورت گیرد.

از هم‌ اکنون خیزشهای سیاسی‌ای را شاهدیم که برای تملک پستها و تصدی مسئولیتها یورش را آغاز کرده اند.

ابتدا به ساکن باید از دولت بخواهیم در این فرایند حساس، ضمن مشورت و نظر خواهی از سایر قوا، استقلال رای خود را حفظ و ثابت نماید با مداخله‌ی لجام گسیخته، کاسب‌کارانه و ضد منافع ملی از سوی برخی از سایر قوا میانه ای ندارد و دوران تاسف‌بار و پر هزینه‌ی ماضی که فلان نماینده براساس منافع صرف شخصی و قبیله‌ای، در تعیین سرایدار تا استاندار نقش محوری را بازی می‌کرد، گذشته است.
دولت باید مشورت‌پذیر اما مستقل باشد و ضمن شنیدن و توجه به نقطه نظرها، تصمیم خود را با محوریت منافع ملی، اصول انقلاب و مطالبات مردم اتخاذ نماید.

دومین مورد، ستادهای انتخاباتی هستند که باید در باید و نبایدهای استان صرفا مرجعیتشان، مرجعیت مشورتی باشد و به دنبال سهم خواهیهای مرسوم نباشد.

سوم اینکه همچنان که رییس جمهور پیش از این تاکید کردند، دولت نباید خود را بدهکار هیچ جریان و خرده جریانی بداند. از دلسوزان و عقلای استانها که صادقانه تلاش داشته‌اند، اعلام نظر و معرفی نفر بخواهد و خود بعد از مطالعه سوابق و لواحق به نتیجه برسد.

در این میان باید به مهم دیگری اشاره شود که آن هم نیروهای هم وزن در استانها است.

در استانهای کشور نیروهای معتقد و معتمد فراوانی وجود دارند. حال اگر دولت به هر دلیل قصد استفاده از نیروهای غیر بومی را دارد به نیروهای موجود در استانهای همجوار که هم فرهنگ و نهایتا همسو هستند، بیندیشد.

ما در کشور، همه ایرانی و هم وطن هستیم. نه نفی بومی گرایی صلاح کشور است و نه باید نافی و مانع نیروهایی شد که توانمند بوده و در استانهای دیگرند. اما برایند و تراز این نیروهای غیر بومی سه شاخصه شناخت، کارکرد و در ان استان تخصصی فراتر از نیروهای بومی استان داشتن است.
والا نیروهای فاقد این سه شناسه‌ی مهم نصب و حمایتشان نوعی تبعیض بوده که زیبنده این دولت نیست.

باید دولت از گذشته‌ی دردناک و سراسر عبرت دولت قبل درس گرفته، از مدیران اتوبوسی و پروازی در سطوح مختلف بطور جد پرهیز نماید زیرا مدیریت غیر ساکن نمیتواند بر اعضا وجوارح استان در بحران های مختلف تسلط داشته باشد.

مبحث بعدی ایجاد بانک نیروهای استانی است. نیروهای استانی باید در مخزن نرم افزاری دولت حفظ شوند و بدون در نظر گرفتن پدر
خوانده های استان و ایضا نمایندگان و دولتهای در سایه گذشته، در پست ها با توجه به تواناییها از انان استفاده کند.

مدیران رانتی و وابسته محض به افراد و نیروهای دارای قدرت و ثروت با تمام توان و با دقت فراوان باید در لیست سیاه قرار بگیرند. نیروها ی دولت گذشته هم بر مبنای رزومه و عملکرد و وابستگی انان بطور جدی مورد توجه قرار گیرند. باید دقت شود از مدیران مداح، هواشناس و رانت پیشه تبری جسته شود که اینها سموم کشنده‌ای برای دولت اسلامی و مردمی هستند.

امروزه نیروهای مومن، کارآمد و پاکدستی که مغضوب دولت اعتدال قرار گرفته اند باید به صحنه کار دعوت شوند.

در کنار این روند تغییر و تبدیل در سطوح اجرایی، در برخی از استانها، رسانه ملی و مدیران آن که با اذن دولتیها در مسند بوده اند و خوش خدمتیهای خالصانه ای! به اصحاب قدرت و ثروت داشته اند باید بطور قوی وقاطع از صحنه رسانه ومدیریت رسانه نیز حذف شوند. برخی اتفاقات تلخ را که این افراد در دولت پیشین با تمام توان‌ پوشش داده و بازوی تبلیغی دولت در توجیه فساد و ناکارآمدی مدیران دولت بوده اند که ماندن انها به صلاح رسانه و مصلحت مردم نیست
Share/Save/Bookmark